Loading

ขุดสายสีเขียวพร้อมไฟฟ้า รฟม.เซ็นเอ็มโอยู กฟน.-เริ่ม 17 ส.ค. ย้ายสาธารณูปโภค

วันที่ : 14 สิงหาคม 2558
ขุดสายสีเขียวพร้อมไฟฟ้า รฟม.เซ็นเอ็มโอยู กฟน.-เริ่ม 17 ส.ค. ย้ายสาธารณูปโภค

รฟม.เซ็นเอ็มโอยู กฟน.-เริ่ม 17 ส.ค. ย้ายสาธารณูปโภค

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2558 ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. และนายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง การก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยนายพีระยุทธกล่าวว่า การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มักมีปัญหาอุปสรรคด้านการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ดังนั้น รฟม.จึงได้ร่วมกับ กฟน.ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างทั้ง 2 หน่วยงาน โดย รฟม.มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วน กฟน. มีโครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ควรจะทำไปพร้อมๆกัน โดยจะมีการตั้งคณะทำงาน (Steering Committee) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ของ รฟม. และ กฟน. เพื่อติดตาม ควบคุม พิจารณา วินิจฉัย ชี้ขาด เร่งรัด และสั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดจากการก่อสร้างบ่อพัก และทำให้การก่อสร้างรถไฟฟ้าเป็นไปตามแผนงานไม่เกิดความล่าช้า ที่ผ่านมา รฟม. ได้รับความร่วมมือจาก กฟน. แต่การทำบันทึกข้อตกลง จะทำให้การทำงานเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมโครงการในอนาคตด้วย นอกจากนี้ รฟม.อยู่ระหว่างประสานการประปานครหลวง (กปน.)เพื่อทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันอีกด้วย

นายพีระยุทธกล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ขณะนี้ผู้รับเหมาได้เริ่มงานแล้วตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนงานก่อสร้างผลงาน 0.62% ส่วนการเข้าพื้นที่ก่อสร้างนั้น กทม.เห็นชอบหลักการแล้ว โดยวันที่ 17 ส.ค.นี้ จะเริ่มติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการตามแนวสายทาง และทยอยเข้าพื้นที่บางช่วงที่สามารถทำงานได้ก่อน โดยช่วงแรกเป็นงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ส่วนจะปิดการจราจรจุดใดบ้างนั้นจะมีการประสานตำรวจเพื่อจัดทำแผนจัดการจราจรและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด สำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณแยกรัชโยธิน รฟม.อยู่ระหว่างนำเสนอรูปแบบการก่อสร้าง ตามที่บอร์ดอนุมัติ เสนอ กทม. พิจารณา หากเห็นชอบก็จะเจรจากับผู้รับเหมาเพื่อปรับแบบก่อสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจจะปรับลดลงอีกครั้ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

 

ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ