Loading

ติวเข้ม ต่างจังหวัด รับศึกบิ๊กแบรนด์-เออีซี ส.อสังหาไทยรับบทพี่เลี้ยง-ท้องถิ่นรุมขอแก้ผังเมืองสร้างตึกสูง

วันที่ : 3 สิงหาคม 2558
ติวเข้ม ต่างจังหวัด รับศึกบิ๊กแบรนด์-เออีซี ส.อสังหาไทยรับบทพี่เลี้ยง-ท้องถิ่นรุมขอแก้ผังเมืองสร้างตึกสูง

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยปรับโครงสร้างเพิ่มเก้าอี้กรรมการจาก 30 เป็น 50 ที่นั่ง เปิดโควตารับสมาชิก อสังหาฯภูมิภาค ลอตแรก 8 จังหวัดเข้าร่วม "ขอนแก่น-โคราช-อุดร-ระยองชลฯ-หาดใหญ่-ภูเก็ต" กางแผนงานทำศูนย์กลางข้อมูลดีมานด์-ซัพพลาย รายจังหวัด ติวเข้มรับมือเปิดเออีซี หนุนลงทุนเจาะตลาด CLMV "ภูเก็ต" ร้องรัฐแก้ไขผังเมืองสร้างตึกสูง "ชลบุรี" แนะวางทิศทางพัฒนาเมืองหวั่นซ้ำรอยพระประแดง

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สมาคมเพิ่งจะมีการปรับโครงสร้างองค์ประกอบคณะกรรมการใหม่ จากเดิมมี 30 คน ปรับเปลี่ยนเป็น 50 คน เพื่อเพิ่มโควตากรรมการให้กับตัวแทนผู้ประกอบการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาค ล่าสุด มีตัวแทนร่วมเป็นกรรมการแล้ว 8 จังหวัด มี ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี ระยอง ชลบุรี หาดใหญ่ (สงขลา) และภูเก็ต

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการภาคอสังหาฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศให้มี ช่องทางในการรวมตัวแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี ฐานข้อมูลท้องถิ่น ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์ที่สามารถต่อยอดความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคตร่วมกัน

"เร็ว ๆ นี้ทางผู้ประกอบการในจังหวัดนนท์กำลังจดทะเบียนตั้งสมาคมอสังหาฯนนทบุรี เพราะอยู่ติดกรุงเทพฯ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ มีแนวรถไฟฟ้า (สายสีม่วง) ในการทำโครงการก็จะต้องทำประชาพิจารณ์ ปรากฏว่าถึงเวลาเปิดเวทีประชาพิจารณ์กลายเป็นนำเจ้าของปั๊มน้ำมันไปไถ่ถามแทนประชาชน ถ้าอย่างนั้นก็ตั้งสมาคมอสังหาฯ ขึ้นมาเลยดีกว่า การให้ข้อมูลก็จะแม่นยำขึ้น"

ติวเข้มรับมือเปิดเออีซีนายพรนริศกล่าวว่า ที่ผ่านมามีการจัดสัญจรประชุมในภูมิภาค รวมทั้งจัดประชุมในกรุงเทพฯ เดือนละครั้ง จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลทำให้ทราบปัญหาหลัก ๆ อาทิ เวลาภาครัฐออกกฎหมายใหม่ ๆ บังคับใช้กับธุรกิจอสังหาฯ ในกรุงเทพฯ แต่ส่งผล กระทบทั่วประเทศ ทางผู้ประกอบการ ท้องถิ่นจึงมีความต้องการผลักดันการแก้ไขปัญหาผ่านสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

แผนงาน 2 เรื่องหลัก 1.ผลักดันให้ทุกจังหวัดที่เป็นเครือข่ายสำรวจวิจัยข้อมูลในพื้นที่ ทั้งด้านดีมานด์-ซัพพลาย รูปแบบคล้ายการสำรวจของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC)

2.มีแผนงานจัดอบรมสัมมนาสมาชิกทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี จุดเน้นอยู่ที่ตลาด CLMV ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม

ภูเก็ตขอแก้ไขสร้างตึกสูงนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในอนาคตถ้าผู้ประกอบการในภูมิภาคสามารถรวมตัวกันได้หลายจังหวัดหลายภูมิภาคทำให้เป็นเสียงส่วนมาก สิ่งที่ อยากเห็นคือยกระดับเป็นสภาอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยมีตัวแทนจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ

นายธนูศักดิ์กล่าวด้วยว่า อยากให้รัฐบาลทำเรื่องที่เกี่ยวพันกับสภาพภูมิภาคจริง ๆ ลง รายละเอียดและรับฟังปัญหามากขึ้น ได้แก่ ด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ไม่ทันสมัย ควรจะมีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวโน้มอนาคต 20 ปีหน้า เช่น ภูเก็ตกำลังจะมีโครงการลงทุนระบบรถไฟรางเบา แต่ผังเมืองควบคุมทำให้ไม่สามารถสร้างตึกสูงได้ มองว่าเป็นการเสียโอกาสและใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เต็มศักยภาพของทำเล

ชลบุรีหวั่นซ้ำรอยพระประแดงนายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า แนวคิดความร่วมมือ เกิดจากภาคอสังหาฯ ภูมิภาคควรจะมีองค์กรผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบการที่เป็นสถาบันใหญ่ การสะท้อนปัญหาของผู้ประกอบการ ไม่ควรกระจุกตัวในกรุงเทพฯ ควรจะให้ต่างจังหวัดมีปากมีเสียงมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา นายมีศักดิ์เน้นว่าการใช้งบประมาณภาครัฐควรจะต้องบูรณาการต่างหน่วยงาน ยกตัวอย่าง ชลบุรีเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้สัดส่วนสูงถึง 12% ของจีดีพีประเทศ มาจากนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่ แนวโน้มยังเติบโตได้อีกมาก แต่การใช้งบประมาณ ลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ยังไม่สอดคล้องกัน เช่น โครงการมอเตอร์เวย์สายพัทยามาบตาพุด ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งคมนาคมจากจุดต้นทางไปปลายทาง แต่ระหว่างทางไม่สามารถพัฒนาโครงการได้

ในขณะที่มีทางเลือกในการลงทุนขยายถนนสุขุมวิท สาย 36 ตัดเข้า 331 มุ่งสู่สนามบินอู่ตะเภา ปัจจุบันเป็น 2 เลน รัฐบาลเตรียมขยาย 4 เลนจราจร ทั้งที่มีเขตทางกว้างถึง 200 เมตร สามารถลงทุนขยาย 8 เลนเพื่อให้ใช้ศักยภาพถนนได้เต็มที่ ขณะเดียวกัน สองข้างทางก็จะเพิ่มโอกาสการลงทุนอสังหาฯ เป็นการกระตุ้นการลงทุนท้องถิ่นโดยตรง

"ปัญหาสำคัญอีกเรื่องคือผังเมืองไม่สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ ลิดรอนศักยภาพที่ดินทำให้ราคาลดลง ทุกวันนี้ชลบุรีโตตามยถากรรม ถนนเส้นเดียวกัน มีทั้งรถบรรทุก รถหัวลาก รถส่วนตัว บ้านก็อยู่ติดโรงงาน อยากให้รัฐเร่งรัดแก้ไขเพราะไม่อยากให้ซ้ำรอยพระประแดง ไม่มีผังเมืองบังคับใช้ทำให้กลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมชุกชุม" นายมีศักดิ์กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ