Loading

เชื่อมั่นอสังหา-สร้างบ้านลุ้นฟื้น

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2558
เชื่อมั่นอสังหา-สร้างบ้านลุ้นฟื้น

ดัชนีเชื่อมั่นอสังหาฯ ในอนาคตส่อแววฟื้น ด้านสมาคมไทยรับสร้างบ้านมองไตรมาส 3 ตลาดสร้างบ้านลุ้นกระเตื้องเช่นกัน

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ พัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 2 เท่ากับ 50.4 สูงกว่าค่ากลางคือ 50 เล็กน้อย แต่ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนซึ่งดัชนีเท่ากับ 52.2 แสดงให้เห็นว่าแม้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการยังดีอยู่ แต่ถดถอยลง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีค่า ความเชื่อมั่นลดลงทั้งในด้านผลประกอบการ ยอดขาย การ ลงทุน การจ้างงาน และการเปิดโครงการใหม่ โดยระมัดระวังในการเปิดโครงการมากขึ้น เนื่องจากยังกังวลปัจจัยลบจากภาวะเศรษฐกิจ

สำหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า มีค่าเท่ากับ 67.8 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 64.8 แสดงว่าผู้ประกอบการมีความคาดหวังที่ดีต่อตลาดในอนาคต แต่ได้เลื่อนระยะเวลาแห่งความคาดหวังดังกล่าวออกไปนานขึ้น

ด้าน นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน กล่าวว่า สมาคมฯ ได้มีการประ เมินภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัด ช่วงเดือน เม.ย.มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่าความต้องการสร้างบ้านและกำลังซื้อของผู้บริโภคปรับลดลง ทั้งในแง่ของปริมาณรวมและมูลค่าต่อหน่วย และลดลงกว่าช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้กว่า 20% ขณะที่มูลค่าหรือราคาบ้านต่อหน่วยลดลงเช่นกัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาเลือกปลูกสร้างบ้านราคาไม่เกิน 2-3 ล้านบาท จากเดิมที่ระดับราคา 3-5 ล้านบาทขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ คาดการณ์ว่าทิศทางตลาดรับสร้างบ้านในช่วงไตรมาส 3 มีแนวโน้ม ฟื้นตัวเล็กน้อย ขณะที่ความต้อง การสร้างบ้านและกำลังซื้อในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจประเทศ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ