Loading

ตลาดบ้านมือสอง ยอดขายเพิ่ม10-15

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2557
ตลาดบ้านมือสอง ยอดขายเพิ่ม10-15%

          สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยเผยสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ หลังปัญหาการเมืองสงบ ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยง่ายขึ้น ส่งผลต่อยอดขายบ้านมือสองเพิ่ม 10-15%

          นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า ภาวะตลาดบ้านมือสองเริ่มดีตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 เป็นต้นมา และหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศแล้วทำให้สถานการณ์การเมืองสงบ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยจึงมีแนวโน้มที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากยอดขายอสังหาริม ทรัพย์มือสองกระเตื้องมากขึ้น เพราะประชาชนตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น หากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าตลาดมีความเคลื่อนไหวในทิศทางบวก

          และหากมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาช่วย เช่น เศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจอสังหาฯ มากขึ้น หรือแม้เรื่องการส่งออกที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้มีเงินเข้าประเทศ ประชาชนก็จะมีเงินเข้ามาใช้จ่ายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้แล้วหากอัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านถูกลงกว่านี้น่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยได้ ที่สำคัญภาครัฐน่าจะมีมาตรการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีอย่างถาวร น่าจะทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งใหม่และมือสองดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน

          ส่วนการเตรียมความพร้อมหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 สมาคมฯ เป็นห่วงเรื่องความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการทำงานของนายหน้าในระดับนานาชาติ ที่มีความพร้อมมากกว่าทั้งเรื่องของเม็ดเงินในการลงทุน รวมทั้งการมีไลเซนส์ให้กับนายหน้าอสังหาริม ทรัพย์แล้ว ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายออกมาบังคับใช้

          "ในขณะนี้สมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูและและควบคุมจรรยาบรรณและมาตรฐานการทำงานของนายหน้าอสังหาฯ ที่เป็นสมาชิก รวมทั้งมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์มือสองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะทำงานแข่งขันกับต่างชาติได้ ในขณะที่นายหน้าทั่วไปที่ไม่มีสังกัดน่าจะทำงานยากขึ้น เนื่องจากประชาชนและลูกค้าจะขาดความเชื่อมั่น เนื่องจากการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตผู้บริโภคมีโอกาสเปรียบเทียบและเลือกใช้บริการกับนายหน้าที่ได้มาตรฐานมากเท่านั้นโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับนายหน้าจากสิงคโปร์ซึ่งมีไลเซนส์เรียบร้อยแล้ว"

          การที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายส่งผลให้ปริมาณลูกค้าที่มาใช้บริการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้ามีไม่มากเหมือนกับต่างประเทศ เพราะการมีกฎหมายรองรับจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและไว้วางใจซื้อ-ขายผ่านนายหน้ามากขึ้น

          หากเปรียบเทียบกับประเทศในตะวันตกอย่างอเมริกา ที่การซื้อ-ขายบ้านมือสองนั้นผ่านนายหน้าเกือบ 100% ในขณะที่ประเทศไทยผ่านนายหน้าเพียงประมาณ 30% ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการทำธุรกรรมในประเทศ ที่มีกฎหมายควบคุมการทำงานของนายหน้า

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ