Loading

HBIRMปรับกลยุทธ์ตลา

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2554
HBIRMปรับกลยุทธ์ตลาด

นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช บี อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ HBIRM เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดบริหารอาคารและหมู่บ้านจัดสรรว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 ตลาดบริหารทรัพย์สินขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพย์สินภายในโครงการมากขึ้นรวมกว่า 10 โครงการ ทำ ให้ภาพรวมการเติบโตของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากมีมูลค่าการเติบโตถึง 50 ล้านบาท

สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทนับจากนี้ต้องปรับกลยุทธ์ในการบุกตลาด จากที่เคยบริหารจัดการภายใต้แบรนด์ HBIRM เพียงอย่างเดียวจะให้ความสำคัญกับการทำงานในลักษณะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น โดยการจับมือกับพันธมิตรทั้งในธุรกิจเดียวกันและธุรกิจอื่นๆที่สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ใน การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวด เร็วและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากขึ้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้จับมือกับโบรก- เกอร์บ้านมือสองเพื่อให้ทำหน้าที่ขายทรัพย์สินฝากขายจากลูกค้าในโครงการที่บริษัทเข้า ไปบริหาร ซึ่งมีประมาณ 20,000 ยูนิต คาดว่าในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปีนี้น่าจะทำ ให้ผลประกอบการของธุรกิจบ้านมือสองคืบหน้ามากยิ่งขึ้น คาดว่าการบริหารจัดการภายใต้นโยบายดังกล่าจะมีผลเชิงบวกต่อผลประกอบการ ตั้งเป้าภายใน 2 ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ผลประกอบการโดยรวมจะโตไมน้อยกว่า 10%

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ