Loading

กคช.ชูแบรนด์ NHA ชนเอกช

วันที่ : 28 เมษายน 2554
กคช.ชูแบรนด์ NHA ชนเอกชน

นายสมชัย  เชาว์พฤฒิพงศ์  รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กคช.ได้พัฒนาโครงการรูปแบบใหม่ ตอบสนองกลุ่มลูกค้าระดับกลางค่อนไปทางบน หรือระดับกลาง-บน ขณะเดียวกันการแข่งขันมีสูง โดยเฉพาะต้องแข่งขันกับภาคเอกชนซึ่งเป็นตลาดเดียวกันดังนั้นโครงการใหม่จึงต้องสร้างแบรนด์ให้กับกคช. อีกแบรนด์หนึ่ง ภายใต้ชื่อ"National Housing Authority : NHA" ซึ่งเป็นแบรนด์ที่สร้างขึ้นมา เพื่อขายให้ผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง โดยเฉพาะที่แตกต่างไปจากกลุ่มลูกค้าเอื้ออาทร ทั้งนี้ ทุกโครงการจะตั้งชื่อโครงการ และต่อท้ายด้วย "บายNHA" เช่นโครงการศรีนวมินทร์ บายNHA เป็นต้น

"จุดแข็งและจุดเด่นของแบรนด์นี้ จะเน้นสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น และนำวัสดุก่อสร้างลดโลกร้อนและประหยัดพลังงานมาใช้ในการก่อสร้างโครงการ นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินทั้งหมด และปลูกต้นไม้ใหญ่ ซึ่งประเมินว่าจะมีการลงทุนที่สูงกว่าปกติ แต่จะทำเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ได้บ้านที่ดีที่สุด โดยราคาเริ่มต้นจาก 3,000,000- 6,000,000 บาทต่อหน่วย ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างโครงการนำร่องที่ร่มเกล้าแล้ว"

สำหรับโครงการแบรนด์ใหม่ บายNHA ที่ผ่านมาได้เปิดขายไปแล้ว 15 โครงการ 3,965 หน่วย มูลค่า 6,000 ล้านบาท มียอดขายกว่า 20% และในอนาคตอันใกล้ ยังมีแผนพัฒนาอีก 67 โครงการทั่วประเทศ โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติเร็วๆนี้ เพื่อพัฒนาในระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้

นอกจากนี้ยังเตรียมก่อสร้างคอมมิวนิตี มอลล์ ขึ้นภายในโครงการโดยนำร่อง โครงการที่ร่มเกล้าและกรุงเทพกรีฑา โดยก่อสร้างรูปแบบจะเหมือนเอกชนทั่วไป คือเน้นให้ลูกค้าสะดวกสบายในการอยู่อาศัย ไม่ต้องเดินทางไกลในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรภายในโครงการเหมือนเอกชนทั่วไป ซึ่งขณะนี้แผนกก่อสร้างได้เตรียมออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว

แผนลงทุนคอมมิวนิตีมอลล์ กำหนดไว้ 2 รูปแบบคือ ร่วมลงทุน และการเปิดให้เอกชนเช่าพื้นที่ โดยในส่วนของการร่วมลงทุน หากงบไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ก็สามารถดำเนินการได้เลย ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมเสนอคณะกรรมการ กคช. พิจารณาแล้ว

"ตอนนี้ปิดไป 4 โครงการแล้ว โครงการศรีนวมินทร์ 2, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครสวรรค์, บางพลี ขายหมดแล้ว เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราสามารถทำได้ เพราะลูกค้าให้ความสนใจจริงๆ และที่ขอนแก่น กคช. ยังมีที่ดินเหลือสำหรับพัฒนาต่ออีกจำนวนหนึ่งด้วย"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ