Loading

บังคับคดีช่วยคนซื้อหักหนี้เก่าคอนโด

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2554
บังคับคดีช่วยคนซื้อหักหนี้เก่าคอนโดฯ

นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ  อธิบดีกรมบังคับดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีได้มีการปรับปรุงการคิดราคาประเมินทรัพย์ เพื่อกำหนดจำนวนหลักประกันก่อนเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดห้องชุด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายส่วนกลางค้างชำระ หรือกรณีการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองโดยการจำนองติดไป ซึ่งหากเจ้าพนักงานบังคับคดีทราบจำนวนค่าใช้จ่ายส่วนกลางค้างชำระ หรือยอดหนี้จำนองคงค้างที่เป็นปัจจุบัน อาจกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายหรือหนี้จำนองนั้นออกจากราคาประเมินด้วย หากไม่ทราบจำนวนค่าใช้จ่ายส่วนกลางค้างชำระ หรือยอดหนี้คงค้างที่เป็นปัจจุบันให้กำหนดหลักประกันเป็นจำนวน 5 หมื่นบาท

เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาผู้ประมูลซื้อห้องชุดได้จะต้องแบกรับภาระหนี้ค้างจ่ายค่าส่วนกลางของลูกหนี้รายเก่า เพราะหากไม่ชำระหนี้ก็ไม่สามารถที่จะโอนสินทรัพย์ได้

"สินทรัพย์ที่ยึดมาขายทอดตลาดตั้งแต่ช่วงเกิดวิกฤตฟองสบู่หรือกว่า 10 ปีแล้ว ทำให้ยอดภาระการค้างชำระส่วนกลางรวมค่าปรับสูงมาก ทำให้ไม่มีผู้สนใจมาประมูลและมีสินทรัพย์ค้างในกรมบังคับคดีจำนวนมาก ซึ่งกรมเห็นว่าภาระการค้างค่าส่วนกลางและภาระหนี้จำนอง ควรนำมาหักจากราคาประเมินเพื่อยุติธรรมกับผู้ประมูลซื้อสินทรัพย์" นายวิศิษฐ์ กล่าว

นอกจากนี้ กรมบังคับคดีได้ปรับปรุงการวางหลักทรัพย์เพื่อประมูลซื้อสินทรัพย์ขายทอดตลาด โดยให้วางหลักทรัพย์ 5-10% ของราคาประเมิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2554 เพื่อให้มีผู้ต้องการซื้อสินทรัพย์เข้ามาประมูลซื้อ ไม่ใช่เข้ามาเก็งกำไรเพื่อนำไปขายต่อ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ