Loading

“บสก.” กางยุทธศาสตร์เดินเข้าหาลูกค้าเพิ่มช่องทางโล๊ะสินทรัพย์ออกจากพอร์

วันที่ : 22 มีนาคม 2553
“บสก.” กางยุทธศาสตร์เดินเข้าหาลูกค้าเพิ่มช่องทางโล๊ะสินทรัพย์ออกจากพอร์ต

การเปิดสาขาของ สำนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ (บสก.)  เป็นมากกว่าการให้บริการที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อทรัพย์ และปรับโครงสร้างหนี้ก็ตาม โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้ยุทธวิธีในการเดินเข้าหาลูกค้า ด้วยการเปิดบูทตามศูนย์การค้า นำสินทรัพย์ที่น่าสนใจมาเสนอขาย ทำให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย และมีแผนจำการตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยเปิดสาขาให้ครบใน 4 พื้นที่ มุมเมือง  โดยล่าสุดเข้าไปเปิดในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า สาขาแจ้งวัฒนะ โดยปัจจุบันบสก. มีสำนักงานกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวนกว่า 24 สำนักงาน สำหรับกรุงทพฯ มีเพียงสำนักงานใหญ่แห่งเดียว จึงคิดเปิดจุดให้บริการลูกค้าเพิ่มในศูนย์กาค้ารอบๆกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 4 มุมเมือง ซึ่งสำนักงานในเซ็นทรัลพล่าซ่า แจ้งวัฒนะถือเป็นสำนักงานแห่งแรกที่เปิดในห้างสรรพสินค้า

 

นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงภาวะเศรษฐกิจว่ามีภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตลาดอสังหาฯเองด้วย ที่มีการเติบโตและฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากผู้บริโภคมีความมั่นใจในด้านเศรษฐกิจมากขึ้น  ถึงอย่างไรก็ชี้แนะให้มีการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกและการเมืองก่อน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ