Loading

คลังจ่อเลิกค่าโอน-จดจำนองรับภาษีที่ดิ

วันที่ : 22 มีนาคม 2553
คลังจ่อเลิกค่าโอน-จดจำนองรับภาษีที่ดิน

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่

ระหว่างเวียนถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในขณะนี้ ยังมีประเด็นที่กระทรวงการคลังจะต้องแก้ไขเพิ่มเติม คือ หากมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายใต้กฎหมายฉบับนี้แล้ว จะกำหนดให้มีการยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ 2% การเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% และภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% เพราะถือว่าเป็นการจัดเก็บซ้ำซ้อน

 

"ตอนนี้กำลังเวียนถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวลืมไปประเด็นหนึ่ง คือเมื่อมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่นี้แล้ว จะต้องยกเลิกพวกค่าธรรมเนียมการโอน ค่าธรรมเนียมจดจำนอง แล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย ซึ่งก็คือมาตรการภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่เราเพิ่งไม่ต่ออายุทั้งหมด เพราะหากจัดเก็บอีกมันจะซ้ำซ้อนกัน" แหล่งข่าวกล่าว

 

ก่อนหน้านี้ เอกชนภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยนายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการสมาคม

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เคยเสนอไว้ว่า การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ควรต้องแก้ไขปัญหาการจัดเก็บซ้ำซ้อนกับค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้ประชาชนต้องเสียภาษีแพงขึ้นเป็น 7-8% ซึ่งขณะนี้ประชาชนค่อนข้างกังวลในเรื่องดังกล่าว ฉะนั้น หากมีการแก้ไขในส่วนนี้ไปพร้อมกัน ประชาชนก็น่าจะให้การสนับสนุนกฎหมายนี้มากขึ้น

 

ทั้งนี้ นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง คาดการณ์ว่า น่าจะสามารถบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณา

ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มี.ค.นี้ได้ เพราะขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ได้ทยอยส่งความคิดเห็นมาแล้ว.

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ