Loading

ชงกม.ภาษีที่ดินฯเข้าครม.30มี.ค. เล็งเก็บต๋งคนทำสิ่งแวดล้อมเสี

วันที่ : 22 มีนาคม 2553
ชงกม.ภาษีที่ดินฯเข้าครม.30มี.ค. เล็งเก็บต๋งคนทำสิ่งแวดล้อมเสีย

นาย กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันที่ 30 มีนาคม กระทรวงการคลังจะเสนอร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ....ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากนั้นจะเร่งพิจารณานำร่าง พ.ร.บ. เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ....เพื่อเสนอให้ ครม.พิจารณาต่อไป เพราะมองว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญสำหรับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

 

นาย ลวรณ แสงสนิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สศค. กล่าวว่า สศค. ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. เครื่องมือทางทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ....เบื้องต้น ไปยังนายกรณ์แล้ว หากได้รับความเห็นชอบตามแนวทางที่เสนอก็จะกลับมาทำร่างฉบับสมบูรณ์ต่อไป โดยหลักการสำคัญของกฎหมายคือ การนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่ เช่น ภาษี ค่าธรรมเนียมและการคืนภาษี หากทำดี เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น   ทั้งน้ำเสีย อากาศเสีย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์

 

ภาษีที่เสนอไปเหมือนเป็นกฏหมายแม่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือกฎหมายลูก เพื่อบังคับใช้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท นาย ลวรณ กล่าวและว่า กฎหมายดังกล่าวเป็นการบังคับใช้ เพื่อลงโทษผู้สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ได้มีเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เพราะยิ่งมีรายได้จากส่วนนี้มาก แสดงให้เห้นถึงการทำลายสิ่งแวดล้อมมาก และโดยเฉลี่ยจากการจัดเก็บรายได้จากกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั่วโลกพบว่ามีสัดส่วนประมาณ 1-2 % ของรายได้ทั้งหมด หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็น่าจะอยู่ที่ 1-2 หมื่นล้านบาทต่อปึ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ