Loading

เมินปรับราคาบ้านบีโอไ

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2553
เมินปรับราคาบ้านบีโอไอ

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า หลังจากที่บีโอไอได้ขายเกณฑ์สนับสนุนการสร้างบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อยเฉพาะเขต 1 ไป เมื่อปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีขึ้น แต่มีหลายกระแสต้องการให้ขยายเกณฑ์ดังกล่าวไปยังเขต 2 และเขต 3 ด้วย โดยเฉพาะ 7 จังหวัดเมืองท่องเที่ยว ประกอบด้วย ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี (พัทยา) ระยอง  พระนครศรีอยุธยา สุราษฏร์ธานี และสงขลา (หาดใหญ่) ที่ผู้ประกอบการมองส่าราคาที่ดินสูงขึ้น ไม่สามารถสร้างบ้าน 6 แสนบาทได้ ทางบีไอยืนยันว่า จะยังไม่พิจารณาขยายเกณฑ์ใหม่ไปยังเขต 2 และเขต 3 และในจังหวัดท่องเที่ยว เนื่องจากเห็นว่ายังสามารถหาที่ดินที่ทำบ้านราคา 6 แสนบาทได้ และหากขยายเกณฑ์แล้วจะทำให้ผู้ประกอบการขยับราคาบ้านหลักแสนบาทเป็น 1 ล้านบาท

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ