Loading

กรมที่ดินเตรียมพร้อมรับมือปชช. เร่งโอน ก่อนสิ้นมาตรการ

วันที่ : 20 มกราคม 2553
กรมที่ดินเตรียมพร้อมรับมือปชช. เร่งโอน ก่อนสิ้นมาตรการฯ

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ทางกรมที่ดินพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ในด้านการบริการการจัดทำนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ แก่ผู้บริโภคทั้งที่ซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร หรือซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ซึ่งในปีนี้ คาดว่าจะมีประชาชนมาทำนิติกรรมที่กรมที่ดินสาขาค่อนข้างมาก เนื่องจากว่าในวันที่ 28 มี.ค. 2553 จะเป็นวันสุดท้าย ที่มาตรการสนับสนุนด้านการลดค่าจดจำนอง ค่าธรรมเนียมการโอน รวมถึงภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ  นอกจากนี้ กรมที่ดินได้เตรียมความพร้อม รายละเอียดประกาศกฎกระทรวง รองรับในกรณีที่รัฐบาลจะขยายเวลามาตรการดังกล่าว ในการลดค่าธรรมเนียมการจดจำนอง และค่าธรรมเนียมการโอน ซึ่งคาดว่าวันที่ 10 มี.ค. น่าจะได้คำตอบ

 

                ขณะเดียวกัน วานนี้ (19 ม.ค.) ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ 4 หน่วยงานระหว่างการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน และกรมที่ดิน เพื่อสนับสนุนการโอนกรรมสิทธิ์อาคารในโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่เริ่มทยอยครบกำหนด 5 ปีตามเงื่อนไข ในส่วนกรมที่ดินให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันตามโครงการบ้านเอื้ออาทร คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้ทั้งหมด 5,000-6,000 หน่วย

 

                นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยแก่ผู้ซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทรของการ กคช.ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2546 และเริ่มครบตามเงื่อนไข 5 ปีการค้ำประกันของ กคช.ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งมีจำนวน 83,170 หน่วย วงเงินทั้งสิ้น 31,432 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือกว่า 21,600 ล้านบาท

 

                นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภายในเดือน มี.ค.นี้ มีโครงการบ้านเอื้ออาทรซึ่งครบกำหนดที่ กคช.จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อ เพื่อขอจดทะเบียนจำนองกับสถาบันการเงิน 8 โครงการ รวม 3,968 หน่วย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ