Loading

ธปท.ยาหอมแบงก์ปี53สินเชื่อโต10

วันที่ : 19 มกราคม 2553
ธปท.ยาหอมแบงก์ปี53สินเชื่อโต10%

          แบงก์ชาติการันตีปี 2553 สินเชื่อแบงก์มีแววโตเข้าเป้า 10% ตามผลสำรวจเป้าสินเชื่อรวม เหตุเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้น แถมสภาพคล่องแบงก์เหลือเฟือส่วน NPL ปีนี้แบงก์เล็งลดอีก 0.5-0.6%เผยวิธีขายหนี้ให้บริษัทบริหารหนี้และปรับโครงสร้างหนี้

          นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)สายกำกับสถาบันการเงิน กล่าวว่า ปี 2553 ตัวเลขเฉลี่ยสินเชื่อปี 2553 ที่ธนาคารพาณิชย์รายงานมายังธปท. นั้น มีเป้าหมายการเติบโตประมาณ 10% โดยตัวเลขดังกล่าว ธปท.ประเมินว่าน่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ส่งมา เพราะภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวและยังมีสภาพคล่องส่วนเกินเหลืออยู่จำนวนมาก

          โดยธนาคารพาณิชย์รายงานว่า ในส่วนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ จะเน้นการปล่อยสินเชื่อในภาพรวมทุกภาคตั้งแต่สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงรายย่อย ขณะที่ธนาคารพาณิชย์รายกลาง จะเน้นขยายสินเชื่อไปที่รายย่อยเป็นหลัก ส่วนธนาคารเฉพาะกิจเพื่อรายย่อย จะเน้นสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่ธนาคารมีความชำนาญเฉพาะเป็นหลัก ธนาคารพาณิชย์ตั้งเป้าหมายที่จะลด NPL ต่อสินเชื่อรวมลดลง ประมาณ 0.5-0.6% ของสินเชื่อรวม ปี 2553 จะลดให้เหลือ 4.9-5% โดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการตัดขายหนี้ให้บริษัทติดตามหนี้ดำเนินการแทน

          "หากเป็นไปได้ ธปท.อยากให้ NPL ลดต่ำลงมากกว่า 5% แต่ในขณะนี้ตัวเลขที่ระบบธนาคารพาณิชย์ตั้งเป้ามาอยู่ในระดับ 4.9-5% ถือว่าเป็นเป้าหมายที่รับได้ โดยมองว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้น่าจะดีขึ้น หรือไม่เช่นนั้นก็น่าจะประคองNPL ไว้ในระดับนี้ไม่เพิ่มขึ้น หากหนี้NPL ไม่เพิ่มขึ้นอีก แต่ยอดรวมการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมก็จะลดลงได้ตามฐานสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น" นายสรสิทธิ์กล่าว

          ทั้งนี้ในส่วนของการปรับโครงสร้างหนี้หากธนาคารพาณิชย์สามารถดำเนินการได้เอง เชื่อว่าธนาคารพาณิชย์กำลังเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้อยู่ แต่จำนวนNPL มีอยู่มาก เพื่อความรวดเร็ว ธนาคารพาณิชย์จึงจำเป็นต้องขาย NPL บางส่วนออกไป เป็นเรื่องที่ดำเนินการมานานแล้ว แต่การขายหนี้ไปแล้วจะทำให้การต่อรองปรับโครงสร้างหนี้ยากหรือง่ายกว่า คงตอบได้ไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับนโยบายในการติดตามหนี้ของแต่ละธนาคาร

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ทันหุ้น

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ