Loading

“ตลาดบ้านวูบ” ปี 52 ผุด 50,000 หน่ว

วันที่ : 29 ธันวาคม 2552
“ตลาดบ้านวูบ” ปี 52 ผุด 50,000 หน่วย

แหล่งข่าวจากสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กรมที่ดิน เปิดเผยถึงข้อมูลการออกหนังสือใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ (ทั้งโครงการ) ณ เดือนพฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการอสังหาฯ ได้รับใบอนุญาตจัดสรรทั้งสิ้น 23 โครงการ (กทม. 13 โครงการ และต่างจังหวัด 10 โครงการ) ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงจากเดือนตุลาคม 2552 ที่มีการพัฒนาทั้งสิ้น 32 โครงการ (กทม. 5 โครงการและต่างจังหวัด 27 โครงการ)

 

                ทั้งนี้ ในส่วนของสถิติปริมาณการออกหนังสือใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั้งประเทศ (ทั้งโครงการ) ตั้งแต่มกราคม-พฤศจิกายน 2552 กรมได้ออกใบอนุญาตรวมทั้งสิ้น 322 ราย แบ่งเป็นพื้นที่ กทม.จำนวน 85 รายและต่างจังหวัดจำนวน 237 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขตลอดทั้งปี 2551 มีการจดทะเบียนทั้งสิ้น 418 ราย แบ่งเป็นพื้นที่ กทม.จำนวน 121 รายและต่างจังหวัดจำนวน 297 ราย ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่ลดลง

 

                อย่างไรก็ดี สำหรับสถิติการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินรายใหม่ในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่มกราคม-พฤศจิกายน 2552 กรมได้ออกใบอนุญาตทั้งสิ้น 85 ราย โดยประเภทของที่อยู่อาศัยที่ได้รับความสนใจในการพัฒนามากสุดคือบ้านแถว จำนวน 8,261 หน่วย รองลงมาคือบ้านเดี่ยว 4,150 หน่วย บ้านแฝด 714 หน่วย อาคารพาณิชย์ 460 หน่วยและที่ดินเปล่า 420 หน่วย รวม 14,005 หน่วย

 

                ส่วนจัดสรรที่ดินรายใหม่ในภูมิภาคกรมออกใบอนุญาตทั้งสิ้น 237 ราย โดยประเภทของที่อยู่อาศัยทีได้รับความสนใจในการพัฒนามากสุดคือบ้านเดี่ยว จำนวน 12,582 หน่วย บ้านแถว 10,570 หน่วย บ้านแฝด 6,948 หน่วย อาคารพาณิชย์ 1,947 หน่วย และที่ดินเปล่า 3,324 หน่วย รวม 35,371 หน่วย ทั้งนี้ จะมีโครงการใหม่เข้าสู่ท้องตลาดรวมทั้งสิ้น 49,376 หน่วย ขณะที่ปี 2551 มีการออกใบอนุญาตรวมทั้งสิ้น 60,935 หน่วย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ