Loading

กรมที่ดินต่ออายุลดค่าโอนNPA2แสนล

วันที่ : 24 ธันวาคม 2552
กรมที่ดินต่ออายุลดค่าโอนNPA2แสนล.


 

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผย""ฐานเศรษฐกิจ"" ว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้กรมที่ดินต่ออายุมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทสินทรัพย์รอการขายหรือ NPA    ที่กำลังจะหมดอายุลงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 นี้ หลังครบกำหนด 2 ปี  ซึ่งกรมที่ดินอยู่ระหว่างยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อต่ออายุมาตรการดังกล่าว  และจะเร่งประกาศใช้ต่อเนื่องให้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีอายุ 2 ปี  หรือหมดอายุลงในวันที่ 31ธันวาคม 2554

 

""มาตรการช่วยเหลือสินทรัพย์รอการขายหรือ NPA      ของกรมที่ดินประกอบด้วยลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือ ค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 เหลือ ร้อยละ 0.01  ลดหย่อนค่าจดจำนองจากร้อยละ 1 ให้เหลือเพียงร้อยละ 0.01   สำหรับมาตรการลดหย่อยภาษีธุรกิจเฉพาะ   กรมสรรพากรเป็นเจ้าของเรื่อง  และมอบให้กรมที่ดินจัดเก็บรายได้ ซึ่งอยู่ระหว่างลดหย่อนต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลเช่นกัน จากร้อยละ 3.3 เหลือเพียงร้อยละ 0.11  ""

 

                ขณะเดียวกันมองว่า สินทรัพย์รอการขายยังมีปัญหาอยู่มาก   ไม่เช่นนั้นกระทรวงการคลังจะไม่มีคำสั่งให้ต่ออายุมาตรการ  ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการและสถาบันการเงินระบายสินทรัพย์ที่ยังมีปัญหาให้สามารถซื้อ-ขายง่ายขึ้น โดยใช้มาตรการจูงใจจากการลดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้น ซึ่งจะสามารถช่วยระบายสินทรัพย์ที่ประสบปัญหาให้หมดไปได้

 

ส่วนมาตรการกระตุ้นการซื้อ-ขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป  ที่ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอน จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ค่าจดจำนองจากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01  ส่วน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ของกรมสรรพากร จากร้อยละ 3.3 เหลือ 0.11 จะหมดอายุลงในเดือนมีนาคม 2553 นั้น  ขณะนี้มีผู้ประกอบการจำนวนมาก เรียกร้องให้ต่ออายุมาตรการต่อไปอีก 2 ปี โดยอ้างว่าจะช่วยให้ภาคธุรกิจอสังหาฯ ขับเคลื่อนต่อไปได้ และยังช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง แรงงาน วัสดุก่อสร้าง การจับจ่ายใช้สอยต่างๆที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น

 

อย่างไรก็ดี การที่จะพิจารณาต่ออายุมาตรการดังกล่าวหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล หากมีนโยบายลงมา กรมที่ดินจะยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ต่ออายุมาตรการดังกล่าวทันที แต่ทั้งนี้มองว่าการจะต่ออายุมาตรการต้องมีความสมเหตุสมผล    ว่า ภาคธุรกิจอสังหาฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจหรือไม่ หรือ มีการล้มฟุบของธุรกิจจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

 

""ฐานเศรษฐกิจ"" สำรวจสินทรัพย์รอการขายหรือ NPA ที่อยู่ในธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด ปัจจุบันมีมากกว่า

200,000 ล้านบาท โดยไม่รวม NPA ที่อยู่ในบริษัทบริหารสินทรัพย์

 

ด้านนายโอภาส ศรีพยัคฆ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.  ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึงมาตรการด้านภาษีเพื่อกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาฯ ว่ามีส่วนช่วยให้ธุรกิจมีการเติบโต  แต่การที่จะต่ออายุของมาตรการหรือไม่คงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐบาล  ซึ่งสิ่งสำคัญผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ขณะที่นายสัมมา  คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าว

ว่า  การต่ออายุมาตรการด้านภาษี  รัฐบาลจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นๆ และควรเลือกเฉพาะรายการที่จำเป็นและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวม  และคงต้องคำนึงถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะยาวด้วย

 

                นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(บสก.)  กล่าวว่า  ปี

หน้าแนวโน้มสินทรัพย์รอการขายทั้งระบบจะอยู่ที่ประมาณ 280,000-300,000 ล้านบาท โดยรวมทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ในระบบประมาณ 130,000-140,000ล้านบาท บวก 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐ(เอเอ็มซีประกอบด้วย บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย(บสท.)ประมาณ 90,000 ล้านบาท  บสก. 40,000 ล้านบาท และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือบบส.สุขุมวิทหรือแซมอีกประมาณกว่า 10,000 ล้านบาทที่เหลือเป็นธนาคารเฉพาะกิจประมาณ 30-40,000 ล้านบาท เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น         

 

                นายอิสระ บุญยัง ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร  กล่าวว่า การต่อมาตรการของกรมที่ดินดังกล่าว  ช่วยส่งผลดีต่อทรัพย์ที่รอการขาย  เพราะถือเป็นมาตรการต่อเนื่องจากปัจจุบัน  ซึ่งทรัพย์ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบวิกฤติมาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพย์ต่างๆ มีโอกาสที่จะถูกหยิบมาพัฒนาเป็นสินค้าต่อเนื่องได้ในปีหน้า  แต่คงมีปริมาณไม่มากเพราะทรัพย์ส่วนใหญ่ที่มีการแก้ไขและปรับโครงสร้างหนี้แล้วได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นสินค้ามากแล้ว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ