Loading

สคบ.จับมือภาครัฐ-เอกชนติดดาวผู้ประกอบการอสังหา

วันที่ : 10 ธันวาคม 2552
สคบ.จับมือภาครัฐ-เอกชนติดดาวผู้ประกอบการอสังหาฯ

นายนพปฎล เมฆเมฆา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวว่า สคบ.ได้จัดทำโครงการ ""คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ครั้งที่ 2"" เพื่อเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และลดจำนวนการร้องเรียนจากผู้บริโภค เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีสถิติการร้องเรียนจากผู้บริโภคสูงเป็นอันดับหนึ่ง เฉพาะปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค. 51-30 ก.ย. 52) มีเรื่องร้องเรียนผ่าน สคบ.รวมประมาณ 3,600 ราย

 

                สำหรับการจัดโครงการครั้งที่ 2 กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ที่กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา สคบ. ภายในอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เงื่อนไข คือ ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาฯด้านจัดสรรที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด มีภูมิลำเนาและที่ตั้งโครงการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัด รวมถึงต้องไม่เคยถูก สคบ.มีมติให้ดำเนินคดีอาญา

 

                รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคกล่าวต่อว่า การจัดโครงการใน ครั้งแรกที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 บริษัท และมีผู้ผ่านการพิจารณาจำนวน 11 บริษัท ซึ่งจะได้รับโล่เกียรติคุณ ตราสัญลักษณ์ผู้ประกอบการที่ดี รวมถึงได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และวารสาร สคบ.

 

                อย่างไรก็ตามในปีนี้ สคบ.ได้พัฒนาเกณฑ์การตัดสินให้เข้มข้นมากขึ้น โดยจับมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมที่ดิน การเคหะแห่งชาติ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 3 สมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้ามาช่วยจัดทำหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยมอบหมายให้นางลดาวัลย์ ธนะธนิต อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เป็น ประธานอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี

 

                นางลดาวัลย์ ธนะธนิต ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี กล่าวว่า ได้แบ่งเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจอสังหาฯออกเป็น 5 หมวด คือ 1) สถานะ ผู้ประกอบธุรกิจ 2) ผลงานที่ผ่านมาของ ผู้ประกอบธุรกิจ 3) มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้าง 4) ความรับผิดชอบผู้ประกอบธุรกิจต่อผู้บริโภคและสังคม และ 5) การวัดความพึงพอใจผู้บริโภค

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ