Loading

ร้องเรียนอสังหาฯ พุ่ง 6,600 รา

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2552
ร้องเรียนอสังหาฯ พุ่ง 6,600 ราย

นายนพปฏล เมฆเมฆา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยถึงสถิติการร้องเรียนจากผู้บริโภคในช่วงปีงบประมาณ 2552 (ต.ค.51-ก.ย.52) ว่าปัญหาเกี่ยวกับบ้านและที่ดินได้รับการร้องเรียนมากสูงเป็นอันดับ 1 คือ 3,600 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการไม่เสร็จตามสัญญา สร้างไม่ได้มาตรฐาน สร้างเสร็จแต่ไม่จดทะเบียนโอนไม่ได้ ปัญหาบ้านชำรุดบกพร่อง เป็นต้น ส่วนกรณีที่ไม่ปฎิบัติตามเอกสารโฆษณาฟ้องรวม 3,000 ราย ซึ่งทาง สคบ.ได้ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการก็จะดำเนินการส่งฟ้องศาลต่อไป โดยในปี 2552 สามารถดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบการมูลค่ารวม 250 ล้านบาท อย่างไรก็ดี จะเห็นว่าสถิติการร้องเรียนไม่ได้ลดแต่ตัวเลขใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง ทำให้เมื่อเกิดปัญหาก็ร้องเรียนผ่านทาง สคบ.โดยตรง

                นายนพปฏลกล่าวว่า สคบ.ได้ปรับกลยุทธ์การทำงานโดยเน้นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจด้านอสังหาฯ ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งในปีนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย การเคหะแห่งชาติ กรมที่ดิน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมอาคารชุด และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร จัดทำโครงการ คัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ครั้งที่ 2

                ผู้สมัครร่วมโครงการต้องเป็นผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) และผู้สมัครจะต้องไม่ถูก สคบ.มีมติให้ดำเนินคดีอาญา ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ 5 หมวด เช่น สถานะของผู้ประกอบการธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ภาระหนี้สิน ผลงาน ฯลฯ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.255226 ก.พ.2553 ปละประกาศผลการคัดเลือกในเดือน มิ.ย.2553

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ