Loading

ทรัพย์สินฯ นำที่ดินให้เช่ารับศก.ฟื้

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2552
ทรัพย์สินฯ นำที่ดินให้เช่ารับศก.ฟื้น

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดเผยว่า ปี 2553 สำนักงานทรัพย์สินฯ ยังไม่มีนโยบายขึ้นค่าเช่าที่ดินในความดูแล โดยยังคงเป็นการปรับ ขึ้นค่าเช่าตามสัญญาเดิมของผู้เช่า ซึ่งถือว่าน้อยมากเหมือนไม่ได้ ปรับเลย

                สำหรับที่ดินในเชิงพาณิชยกรรมที่อยู่ระหว่างการนำมาเปิดให้เอกชนพัฒนาซึ่งมีอยู่ไม่กี่แปลง ก็ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ เช่น ที่ดินบริเวณสวนลุมไนท์บาซาร์ อยู่ระหว่างรอการตัดสินของศาลอุทธรณ์ หลังจากศาลชั้นต้นได้ให้ ผู้เช่าออกจากพื้นที่ ที่ดินบริเวณบางกอกบาซาร์ ราชดำริ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้เช่า เป็นต้น

                นอกจากนี้ สำนักงานทรัพย์สินฯ ยังได้เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอย่างมั่นคง โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาชุมชน และกทม. พัฒนาโครงการบ้านมั่นคงใน 39 โครงการบน ที่ดินในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินฯ ขณะนี้ได้เริ่มก่อสร้างไปแล้ว 9 โครงการ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของชุมชน คาดว่า 3 ปีจะเริ่มก่อสร้างทุกโครงการ และ 5 ปีสร้างเสร็จ

                นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า ที่ดินในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินฯ ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะนำมาเปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ ซึ่งนอกจากการเจรจากับผู้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ หรือการเจรจาผู้เช่าเดิมแล้ว ยังต้องรอสภาพเศรษฐกิจให้ดีขึ้นด้วย

                ทั้งนี้ ที่ดินเชิงพาณิชย์กลางเมืองที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินฯ เช่น ที่ดินโรงเรียนเตรียมทหารเก่า หรือสวนลุมไนท์บาซาร์ ที่ดินบริเวณบางกอกบาซาร์ ราชดำริ ที่ดินสมาคม ศิษย์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ บริเวณข้างโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

                สำหรับที่ดินสวนลุมไนท์บาซาร์ ได้ฟ้องบริษัทคู่สัญญาเดิม คือ บริษัท พี.คอน.ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทย) อยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ