Loading

สคบ.ปรับเกมดึง3สมาคมอสังหาฯ จัด โครงการที่ดี ลดร้องเรีย

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2552
สคบ.ปรับเกมดึง3สมาคมอสังหาฯ จัด โครงการที่ดี ลดร้องเรียน

นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวกับ ""กรุงเทพธุรกิจ"" ถึงทิศทางการทำงาน และยุทธศาสตร์ใหม่ของ สคบ.ว่า ได้การวางแนวทางการทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะ

การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้มีจริยธรรม โดยมองว่าการส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม จะเป็นการทำงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันก่อนเกิดปัญหา ปั้นโครงการ..คัดเลือกธุรกิจที่ดี

                ล่าสุด สคบ. ได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ประกอบด้วย การเคหะแห่งชาติ กรมที่ดิน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมอาคารชุด และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร จัดทำโครงการ ""คัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ครั้งที่ 2"" เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ ดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และนำเสนอผลสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค ให้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการ

                เลขาฯ สคบ. เผยว่าเหตุที่เลือกธุรกิจอสังหาฯ เป็นโครงการนำร่อง เพราะธุรกิจนี้มีการร้องเรียนจากผู้บริโภคมากเป็นอันดับหนึ่ง มีทั้งกรณีสร้างไม่เสร็จตามสัญญา สร้างไม่ได้มาตรฐาน สร้างเสร็จแต่จดทะเบียนโอนไม่ได้ ไม่ปฏิบัติตามเอกสารโฆษณา ฯลฯ

                โดยผู้สมัครร่วมโครงการ จะต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ต้องไม่ถูก สคบ.มีมติให้ดำเนินคดีอาญา จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2552 ถึง 26 ก.พ. 2553 ผู้สมัครจะต้องตรงหลักเกณฑ์ 5 หมวด คือ สถานะของผู้ประกอบธุรกิจ สถานะของทุนจดทะเบียน รวมทั้งภาระหนี้สินแหล่งที่มาของเงินกู้, ผลงานที่ผ่านมาต้องมีการดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548, มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้าง, ความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ ต่อผู้บริโภคทั้งหลังการขาย ระหว่างขาย และ ก่อนขาย รวมถึงสังคม การดูแลชุมชน และสภาพแวดล้อมก่อนและหลังการส่งมอบ ฯลฯ จะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกในเดือนมิ.ย. 2553

                ""สคบ. เชื่อว่า โครงการคัดเลือกผู้ประกอบการอสังหาฯ ที่ดีครั้งที่ 2 จะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการมากขึ้น จากปีแรกที่มีเวลาจำกัด ทำให้มีโครงการส่งเข้าคัดเลือกแค่ 20 โครงการ แต่ครั้งนี้ สคบ.ได้มีการร่วมมือกับ 3 สมาคมอสังหาฯ และมีความพร้อมการเตรียมงานมากขึ้น""

                อย่างไรก็ดี การทำงานของ สคบ.จะไม่จบแค่ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ให้ผู้ประกอบการที่ดีเท่านั้น แต่จะให้การสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์โฆษณา ทั้งในเว็บไซต์ทางราชการ รวมถึงวารสาร สคบ. เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้บริโภคด้วย

ร้องเรียนเรื่องอสังหาฯสูงสุด

                ปีที่ผ่านมา สคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค จำนวนทั้งสิ้น 3,981 ราย เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย 2,198 ราย หรือคิดเป็น 70% รองลงมาเป็นรถยนต์ 1,088 ราย อันดับ 3 เรื่องเกี่ยวกับธนาคาร/สถาบันการเงิน/เงินทุนหลักทรัพย์ 620 ราย ส่วนปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ คือ งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาในสัญญา งานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการ และมีแนวโน้มว่าจะทิ้งงาน โดยทั้งหมด สคบ.ได้เจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติ คิดเป็น 60%

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ