Loading

กรมที่ดินรับลูกส.บริหารทรัพย์สิน ขึ้นทะเบียนผจก.นิติบุคคลคอนโด

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2552
กรมที่ดินรับลูกส.บริหารทรัพย์สิน ขึ้นทะเบียนผจก.นิติบุคคลคอนโด

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า คาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

จะมีนิติบุคคลอาคารชุดเกิดขึ้นกว่า 3,000 แห่ง จากปัจจุบันอยู่ที่กว่า 2,000 แห่ง และมีผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดกว่า 2 แสนราย ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีและไม่มีความโปร่งใสจะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาในอนาคต โดยเฉพาะในประเด็นการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสของผู้จัดการอาคารชุด ซึ่งมีการร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยมากที่สุด

 

ล่าสุด กรมที่ดินร่วมกับสมาคมบริหารทรัพย์สินและโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรรให้กับผู้บริหารนิติบุคคล เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ กติกา จริยธรรม และคุณธรรมของผู้บริหารนิติบุคคล ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะเป็น ส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างระเบียบในสังคม และลดปัญหาการร้องเรียนจากการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดในขณะนี้

 

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นการวางแผนรองรับและเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะเข้ามาสู่วิชาชีพผู้บริหารนิติบุคคลอย่างมืออาชีพ โดยสมาคมจะเปิดรับผู้ที่มีวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในรุ่นแรก ในเดือนมกราคม 2553 จำนวน 100 ราย ขณะนี้มีผู้แสดงความสนใจเข้ามาแล้วประมาณ 60 ราย จากนี้ไปจะขยายผลต่อในรุ่นต่อ ๆ ไป

 

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรม โดยผู้สนใจจะต้องมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรรมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้ที่เข้าอบรมและสอบผ่านเกณฑ์กำหนดจะได้รับการขึ้นทะเบียนประวัติจากกรมที่ดิน และใบประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพจากสมาคม

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ