Loading

กคช.โละบ้านเอื้ออาทร ล้างปัญหาขาดทุนเรื้อรั

วันที่ : 13 ตุลาคม 2552
กคช.โละบ้านเอื้ออาทร ล้างปัญหาขาดทุนเรื้อรัง

นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า ในปี2553นี้ กคช.จำเป็นต้องปรับบทบาทหน้าในขององค์กร เพื่อรองรับภารกิจและรูปแบบการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งจะต้องดำเนินงานในเชิงพาณิชย์มากขึ้น หลังจากที่ต้องรับหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารการขายและทำการตลาดโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่ส่งผลให้กคช.มีภาพลักษณ์เป็นหน่วยงานที่ประสบภาวะขาดทุนจากการดำเนินการในปัจจุบัน โดยในส่วนของโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ยังมีปริมาณ(พอร์ต)บ้านเอื้อฯที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่รอการขายอยู่ในความรับผิดชอบรวม 68,000 หน่วยนั้น จะพยายามขายให้หมดในช่วง1-2 ปีนี้ โดยในระหว่างวันที่ 6-15 พ.ย.นี้ จะจัดงานขอบคุณประเทศไทย โดยนำบ้านเอื้ออาทรที่ก่อสร้างเสร็จแล้วจำนวน 30,000 หน่วยทั่วประเทศ จัดโปรโมชันพิเศษขายในงานดังกล่าว

 

      

       ทั้งนี้ กคช. ตั้งเป้าว่าจะสามารถปิดการขายได้ประมาณ 10,000 หน่วยจากงานนี้ ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าและสามารถขายบ้านเอื้อฯได้ทั้งหมดภายในปลายปี2553ต่อเนื่องถึงต้นปี2554 จะทำให้สามารถดำเนินการโครงการในเชิงพาณิชย์ได้ทันที แต่หากยังมีจำนวนหน่วยเหลือขายอยู่ กคช.จะเสนอขอ ครม.ให้ยกงานในส่วนของโครงการบ้านเอื้อฯให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามารับผิดชอบในการบริหารการขายต่อ แต่หากไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาสานต่ออาจจะเสนอให้มีการจัดตั้งบริษัทเข้ามารับผิดชอบดำเนินการโครงการนี้แทน

       นายศิริโรจน์ กล่าวว่า สำหรับทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เกิดจากการรับซื้อโครงการบ้านเอื้อฯแบบเบ็ดเสร็จ และถูกยกเลิกสัญญาก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างไม่คืบหน้าเกิน 20-30% และโครงการในส่วนที่อยู่ในพื้นที่ความต้องการซื้อ(ดีมานด์)ซ้ำซ้อน ซึ่งครม.มีมติให้ลดจำนวนการก่อสร้าง และยกเลิกการก่อสร้างโครงการไปนั้น กคช. อยู่ระหว่างการว่าจ้างให้บริษัทประเมินมูลค่าแต่ละโครงการ เพื่อปรับแผนการดำเนินการ

 

      

       โดยทรัพย์สินบางส่วนอาจจะขายเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และบางส่วนอาจจะนำมาพัฒนาโครงการเคหะชุมชน หรือบ้านสวัสดิการข้าราชการ และโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการพัฒนาโครงการในเชิงพาณิชย์ที่แยกส่วนออกมาจากโครงการบ้านเอื้ออาทรอย่างชัดเจน

 

      

       อย่างไรก็ตาม กคช. จะพยายามเร่งลดปัญหาและอุปสรรเพื่อช่วยให้การขายบ้านเอื้ออาทรรวดขึ้น เช่น ปัญหาการมอบโอนสิทธิ์บ้านหลังการขายทันที จากเดิมที่ต้องรอให้ครบ5ปีจึงสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อได้ การขายยกล็อต หรือยกชั้นห้องชุด และการขายห้องชุดในโครงการบ้านเอื้อฯมากว่า 1ห้องให้แก่ประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านหรือห้องชุดมากกว่า1หน่วย รวมถึงการปรับลดหรือเพิ่มราคาขายบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการแก้ปัญหาบ้านเอื้อฯที่พิจารณาอยู่ โดยกรรมการชุดดังกล่าวมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)เป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้คาดว่าในวันที่ 21-22 ต.ค.นี้จะได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการดังกล่าว และจะนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อขออนุมัติในทันที

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ