Loading

ธ.ออมสินโละเอ็นพีเอ ช่วยลูกหนี้นอกระบ

วันที่ : 21 กันยายน 2552
ธ.ออมสินโละเอ็นพีเอ ช่วยลูกหนี้นอกระบบ

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขาย หรือเอ็นพีเอ ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย ณ สิ้นเดือน  ส.ค. มีเอ็นพีเอ 240 รายการ คิดเป็นมูลค่า 85.25 ล้านบาท โดยได้ตั้งฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขายมาบริหารและเร่งระบายขายทรัพย์เพื่อลดภาระและเป็นรายได้คืนกลับมา ซึ่งธนาคารจะใช้วิธีขายเอ็นพีเอที่สาขาของทรัพย์   ซึ่งจะเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้ดีกว่าการนำไปขายผ่านงานมหกรรมต่างๆ   โดยทรัพย์ที่ธนาคารบังคับหลักประกันและขายทอดตลาดไปแล้วปี 52 มี 253 รายการ คิดเป็นเงิน 144.58 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 20,000 ล้านบาท หรือ 3.07% ของพอร์ตสินเชื่อ เป็นหนี้เสียจากสินเชื่อเคหะกว่า 50% และอยู่ในขั้นตอนบังคับคดี 70%  

 

ส่วนกรณีที่กระทรวงการคลังมีนโยบายให้ ธนาคารช่วยกลุ่มลูกหนี้นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบ   ซึ่งหลายฝ่ายเกรงว่าจะทำให้เกิดปัญหาหนี้เสียตามมาว่า ธนาคารต้องมีการคัดกรองกลุ่มลูกหนี้ หากเป็นหนี้ที่เกิดจากการพนันหรือยาเสพติดก็คงไม่ปล่อยสินเชื่อให้ แต่หากเกิดจากการทำธุรกิจก็พร้อมช่วย และหากลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่มีอาชีพค้าขายก็สามารถเข้าสู่พอร์ตสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนได้.

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ