Loading

บสก.ประมูลหนี้สคิบรอบ 2 วงเงิน 1.4 หมื่นล้า

วันที่ : 11 กันยายน 2552
บสก.ประมูลหนี้สคิบรอบ 2 วงเงิน 1.4 หมื่นล้าน

นายยรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 ก.ย.นี้ บสก.จะเข้ายื่นประมูลซื้อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นครั้งที่ 2 จากก่อนหน้านี้ บสก.ได้ยื่นประมูลเอ็นพีแอลจากธนาคารดังกล่าวในรอบแรกไปแล้ว และจะมีการประกาศผลสรุปในช่วงปลายเดือน ก.ย.นี้ โดยมูลค่าหนี้รวมของธนาคารนครหลวงไทยที่เปิดประมูลมีจำนวน 14,000 ล้านบาท

                โดยหาก บสก.สามารถชนะการประมูลเอ็นพีแอลดังกล่าว จะส่งผลให้พอร์ตเอ็นพีแอลของ บสก. ในสิ้นปีนี้อยู่ที่ประมาณ 230,000 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินรอการขาย (เอ็นพีเอ) นั้น บสก.คาดว่าเอ็นพีเอในสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ 41,000 ล้านบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ 40,000 ล้านบาท โดยจะได้รับแรงหนุนจากการที่สถาบันการเงินได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บสก. ในการที่จะทยอยส่งเอ็นพีเอของสถาบันการเงินเข้ามา

                สำหรับรายได้ของ บสก.นั้น คาดว่าในสิ้นปีนี้จะมีรายได้อยู่ที่ 11,628 ล้านบาท โดยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา บสก.มีรายได้แล้ว 7,200 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิ คาดว่าสิ้นปีจะอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท จากในช่วง 8 เดือนแรก บสก.มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1 ,300 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุที่มั่นใจว่าผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นไปตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้น อีกทั้งเริ่มเห็นผลจากมาตรการอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งเป็นการเสริมสภาพคล่องในการจับจ่ายของผู้บริโภคให้ดีขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ