Loading

อสังหาฯบุกคลังไขข้องใจภาษีที่ดิ

วันที่ : 31 สิงหาคม 2552
อสังหาฯบุกคลังไขข้องใจภาษีที่ดิน

นายอิสระ บุญยัง นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า ในเร็วๆ นี้ผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์ 9 สมาคมหลัก ประกอบด้วย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น จะทำหนังสือถึงนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่เป็นผู้ผลักดันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้กำหนดความชัดเจนในการตีความนิยามของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งเสียภาษีอัตราไม่เกิน 0.1% ของมูลค่าทรัพย์สิน กับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์จะเสียภาษีในอัตราไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าทรัพย์สิน เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาในการปฏิบัติและเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันได้หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับ หากไม่มีการนิยามความหมายของที่อยู่อาศัยทั้งสองประเภทให้ชัดเจน

 

นายอิสระกล่าวว่า ทั้งนี้ สาเหตุที่ทางกลุ่มผู้ประกอบการ 9 สมาคมหลักกังวลถึงเรื่องดังกล่าว เนื่องจากในเมืองไทยจะใช้ที่อยู่อาศัยเพื่อทำการค้าด้วย ยกตัวอย่างเช่น ใช้พื้นที่ชั้นล่างของทาวน์เฮาส์ เป็นร้านโชห่วย หรือร้านสะดวกซื้อ ซึ่งหากมีการตีความทาวน์เฮาส์ที่ทำร้านค้าให้ต้องจ่ายภาษีในเชิงพาณิชย์ เท่ากับผู้อยู่อาศัยต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 5 เท่า

 

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า การผลักดันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากเป็นผสมหลายพรรค ไม่ใช่รัฐบาลพรรคเดียวเหมือน 4-5 ปีก่อน อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการยุบสภา และเลือกตั้งใหม่ในต้นปีหน้า ดังนั้น ในส่วนของผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบโดยตรงกับ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเห็นว่า ควรจะมาปรับปรุงกฎหมายเดิมที่ใช้อยู่ เช่น ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง โดยการปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีให้ต่ำลง เนื่องจากการจัดเก็บในอัตราเดิมที่อัตรา 12% ของค่าเช่ารายปี ถือว่าสูงเกินไป ซึ่งทางกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนสมาคมต่างๆ จะนำเรื่องนี้ไปหารือกับทาง สศค.อีกครั้ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ