Loading

ธนารักษ์พร้อมร่วมประเมินภาษีที่ดินรับกม.ใหม

วันที่ : 30 สิงหาคม 2552
ธนารักษ์พร้อมร่วมประเมินภาษีที่ดินรับกม.ใหม่

          กรมธนารักษ์ประกาศพร้อมร่วมประเมินภาษีที่ดิน รับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

          นายแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ กล่าวว่า ตั้งแต่รัฐบาลเดินหน้าออก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยการออกระดมความเห็นจากส่วนต่าง ๆ ในส่วนของกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจัดระบบประเมินราคาพื้นที่ดินทั่วประเทศเป็นรายแปลง จำนวน 5.3 ล้านครัวเรือน เป็นบล็อกละเอียด 4 ล้านแปลง ส่วนที่เหลือเป็นบล็อกหยาบ การประเมินที่ดินดังกล่าวจะมีผลใช้ร่วมกันทั้งหมด ในวันที่ 1 ม.ค. 2555 แต่ได้มีแผนปรับบล็อกละเอียดกับบล็อกหยาบให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

          โดยจะนำพื้นที่ดินทั้งหมด 30 ล้านแปลง เสนอให้คณะกรรมการกลางกำหนดอัตราภาษีที่ดิน แต่โดยหลักการแล้วอัตราภาษีจะไม่เกินอัตราเดิมที่ประชาชนชำระอยู่ในปัจจุบัน

          ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ต้องออกไปช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนวณอัตราภาษีให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะมีสูตรในการคำนวณตามระบบประมวลผลในแต่ละพื้นที่ เพียงป้อนข้อมูลเข้าไป อัตราภาษีของที่พื้นต่าง ๆ ก็จะออกมา และอัตราที่จัดเก็บต้องไม่เกินเพดานที่กฎหมายกำหนดด้วย

          นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า การพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง น่าจะสรุปได้ในเร็ว ๆ นี้ ถึงแม้ว่าบางส่วนเสนอให้ปรับภาษีที่อยู่อาศัยสำหรับประกอบกิจการด้านการพาณิชย์เพิ่มจาก 0.5% ขึ้นไปอีกนั้น ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นคณะกรรมการกลางจะพิจารณา จากนั้นคณะกรรมการในระดับท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะไปพิจารณาจัดเก็บ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการกลางกำหนด และ สศค. จะจัดให้มีการชี้แจงแนวทางทั้งหมดกับสื่อมวลชนต่อไป สำหรับการเร่งรัดเดินหน้าผลักดันร่าง

 

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ