Loading

สมาคมการขายจูงตปอ.ตรวจบ้านมือ 2 ก่อนขา

วันที่ : 26 สิงหาคม 2552
สมาคมการขายจูงตปอ.ตรวจบ้านมือ 2 ก่อนขาย

นายวิศิษฐ์ คุณาทรกุล นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือ RESAM เปิดเผยว่า เนื่องจากที่ผ่านมาการซื้อขายบ้านมือสองประสบปัญหาเรื่องการขาย เพราะผู้ซื้อส่วนใหญ่กังวลเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรงของระบบต่างๆภายในบ้าน อีกทั้งมีผู้ซื้อหลายรายที่ต้องการแก้ไขซ่อมแซมบ้านที่ซื้อในภายหลัง ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการซื้อขายบ้านมือสองในปัจจุบัน เนื่องจากลูกค้าไม่แน่ใจในสภาพบ้านที่ซื้อไป ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการตรวจสอบสภาพบ้านมือสองเพื่อการซื้อขาย ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมการขายฯและสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.)

                นอกจากนี้ได้จัดอบรมหลักสูตรพร้อมทั้งออกใบรับรองให้แก่สมาชิกเพื่อใช้ในการตรวจสอบสภาพบ้านมือสอง ซึ่งผู้ซื้อบ้านสามารถดูรายงานการตรวจสอบบ้านแต่ละหลังว่าได้ผ่านการตรวจสภาพมาแล้วหรือไม่ และนำรายงานการตรวจสอบดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อต่อไป ซึ่งโครงการนี้จะช่วยพัฒนาและขยายตลาดการซื้อขายบ้านมือสองให้ดียิ่งขึ้น

                โครงการนี้เป็นการบริการให้กับลูกค้าที่ฝากขายบ้านกับสมาชิกของสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและขยายตลาดการซื้อขายบ้านมือสองทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณให้กับผู้ร่วมทำโครงการมากขึ้น และเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการขายบ้านมือสองของสมาชิกสมาคม

                สำหรับรายละเอียดที่ใช้ในการตรวจสอบ อาทิ งานด้านสถาปัตยกรรม งานด้านโครงการสร้าง งานระบบหลังคา และงานระบบสุขาภิบาล ฯลฯ มีระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ 14 วัน ส่วนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเจ้าของทรัพย์สินต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

                อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมตั้งเป้าว่าในอนาคตการซื้อขายบ้านมือสองต้องมีการตรวจสอบสภาพก่อนทุกครั้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ พร้อมทั้งยกระดับวิชาชีพให้กับสมาคมการขายฯและ ตปอ. และทำให้การซื้อขายบ้านมือสองมีความรวดเร็วและยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ