Loading

สัญญาณเศรษฐกิจเริ่มฟื้น บังคับคดีขายทรัพย์ราคาพุ่ง 90

วันที่ : 24 สิงหาคม 2552
สัญญาณเศรษฐกิจเริ่มฟื้น บังคับคดีขายทรัพย์ราคาพุ่ง 90%

สิรวัต จันทรัฐ อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า ในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2552 เริ่มตั้งแต่เดือนต.ค. 2551 - มิ.ย. 2552 กรมฯสามารถขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีแพ่งได้ จำนวน 20,378 คดี จากราคาประเมิน 30,642,797,941 บาท ราคาที่ขายได้ 27,672,664,661 บาท เฉลี่ยที่ 90.30% ของราคาประเมิน ถือว่าเป็นราคาที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยส่วนกลางจำนวนคดีที่ขายได้ 3,154 คดี ราคาประเมิน 7,486,764,605 บาท ราคาที่ขายได้ 8,100,028,367 บาท เฉลี่ย 108.19% ของราคาประเมิน เนื่องจากในส่วนกลางมีการแข่งขันราคาสูงกว่า ส่วนภูมิภาค จำนวนคดีที่ขายได้ 17,224 คดี ราคาประเมิน 23,156,033,336 บาท ราคาที่ขายได้ 19,572,636,294 บาท เฉลี่ย 84.52% ของราคาประเมิน

                สำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจบ้าง เพราะผู้เข้าร่วมประมูลทรัพย์ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ทำให้สำนักงานฯต้องปรับแผนขายทอดตลาด โดยการจัดงานมหกรรมขายทอดตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ในวงกว้างขึ้น โดยปี 2552 วางเป้าหมายที่จะระบายทรัพย์ จำนวน 696 ล้านบาท ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา สามารถระบายทรัพย์ได้ 455 ล้านบาทเศษ และคาดว่าจะสามารถระบายทรัพย์ได้ตามเป้าหมาย

                ทั้งนี้ ทรัพย์ที่ยึดได้ส่วนใหญ่เป็นที่ดินสวน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่า ประมาณ 95% ที่เหลือ 5% เป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร ซึ่งราคาทรัพย์ที่ขายได้ส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับทำเลการค้าขายหรือย่านธุรกิจของเมือง บางแปลงสามารถขายได้มากกว่าราคาประเมิน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ