Loading

บ้านไม่เกินล้านรอดภาษีที่ดิ

วันที่ : 6 สิงหาคม 2552
บ้านไม่เกินล้านรอดภาษีที่ดิน

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการยกร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เดินสายสัมมนาทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึง ""โครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่"" ที่จะมีผลบังคับใน 2 ปีข้างหน้า หลังจากกฎหมาย ผ่านการอนุมัติจากสภา ซึ่งที่ผ่านมาทาง สศค.ได้รับข้อเสนอแนะหลายประเด็น อาทิ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม หากให้เสียภาษีในอัตราปกติเกรงว่าจะเป็นภาระที่หนักเกินไป        สำหรับกรอบการยกเว้นภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินที่ใช้ในการเกษตรที่มีมูลค่าไม่เกิน

1 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลทำให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศได้รับการยกเว้นภาษีถึง 90% ของผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด

                ส่วนที่ดินที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดหามาเตรียมไว้ใช้ในการดำเนินธุรกิจ (สต๊อกที่ดิน) หากผู้ประกอบการยังไม่ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปภายใน 1 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษี จะเริ่มเสียภาษี ในปีที่ 2 และจะเสียภาษีในอัตราสูงสุด (เชิงพาณิชย์) ในปีที่ 3

                ""จากผลการศึกษาของ สศค. พบว่าหากมีการยกเว้นภาษีให้กับผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท จะเหลือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเข้ามาอยู่ในฐานภาษีฉบับใหม่แค่ 10% เท่านั้น ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารร้านค้าที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์เสียภาษีน้อยลงกว่าเดิม เพราะภาษีที่ดินตัวใหม่ จะเก็บในอัตราไม่เกิน 0.5% ของราคาประเมินที่ดิน"" นายกรณ์กล่าว          ขณะที่ภาษีโรงเรือนฉบับเดิมเก็บในอัตรา 12.5% ของฐานรายได้ในแต่ละปี โดยภาพรวมแล้วผู้ประกอบการจะเสียภาษีถูกลง แต่พวกที่จะรับภาระหนักคือพวกที่เก็บที่ดินไว้เพื่อเก็งกำไร

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ