Loading

กรมที่ดินของบฯ4.5พันล้าน รองรับร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดิน

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2552
กรมที่ดินของบฯ4.5พันล้าน รองรับร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำแผนที่ดิจิตอลเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีตามเพื่อรองรับกับร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่ากรมที่ดินอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง วงเงิน 4,500 ล้านบาทในกลางเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่ดิจิตอล เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว กรมที่ดินจะระดมเจ้าพนักงานที่ดินในระดับอำเภอทั่วประเทศ รวมทั้งว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จังหวัดละ 20-25 คน เพื่อดำเนินการถ่ายภาพที่ดินทุกแปลงในประเทศ

 

นอกจากนี้ จะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เช่น โฉนด น.ส.3 และราคาประเมิน ซึ่งจัดทำโดยกรมธนารักษ์ รวมทั้งข้อมูลการจ่ายภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ มาจัดเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลที่ดินแห่งชาติ ซึ่งจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียกดูที่ดินและราคาประเมินได้ทั่วประเทศ พร้อมทั้งออนไลน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศด้วย

 

นายอนุวัฒน์กล่าวว่า สำหรับศูนย์ข้อมูลที่ดินแห่งชาติ จะมีแนวทางในการจัดตั้ง 3 รูปแบบ คือ 1.เป็นหน่วยงานในกรมที่ดิน 2.จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือ 3.เป็นองค์กรมหาชน ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม กรมที่ดินเห็นว่าศูนย์ดังกล่าวควรจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในกรมที่ดิน เพราะหากจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรมหาชน การสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานราชการด้วยกันเองอาจทำได้ลำบาก

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ