Loading

สถิติจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร-อาคารชุ

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2552
สถิติจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร-อาคารชุด

ภายหลังจากที่ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 และกรมที่ดิน พยายามสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้น จากปี 2546 ถึงสิ้นปี 2551 พบว่ามีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทั้งในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และต่างจังหวัดรวม 486 ราย (เท่าที่รายงานมายังกรมที่ดิน) แยกเป็น กทม. 311 ราย ต่างจังหวัด 175 ราย ส่วนการจัดตั้งและการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ในพื้นที่ กทม.มีการ จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตั้งแต่ปี 2526-2539 รวม 379 ราย และตั้งแต่ ปี 2539-2551 มี 622 ราย สำหรับต่างจังหวัดมีการจดทะเบียนอาคารชุดตั้งแต่ปี 2525-2551 รวมทั้งสิ้น 147 ราย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ