Loading

ยอดขอจัดสรรที่ดินไม่ตกตามศก

วันที่ : 8 กรกฎาคม 2552
ยอดขอจัดสรรที่ดินไม่ตกตามศก.

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทำให้การโอนขายบ้านและที่ดินมีน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่หากพิจารณาตัวเลขการ ขออนุญาตจัดสรรที่ดินแล้วตัวเลขไม่ได้ลดลง โดยตัวเลขใน 5 เดือนแรกของปี 2552 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งจำนวนโครงการและจำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับอนุญาตมีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

                สำหรับโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อน ที่มาเร่งขอใบอนุญาตจัดสรรในขณะนี้ เนื่องจากการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะหาซื้อที่ดิน ขอสนับสนุนจากสถาบันการเงิน และเมื่อได้เริ่มโครงการแล้ว จึง ต้องเดินหน้าโครงการต่อไป แม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

                อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการขออนุญาตจัดสรรที่ดินน่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงในปี 2553 และเป็น ที่น่าสังเกตว่าโครงการประเภททาวน์เฮาส์ยังคงมีจำนวนมากกว่าบ้านประเภทอื่น แสดงให้เห็นว่าทาวน์เฮาส์ยังได้รับการตอบสนองจากผู้ซื้อ เพราะราคาไม่แพงเกินไป

                สำหรับตัวเลขการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2552 ตั้งแต่เดือนต.ค. 2551 จนถึงเดือนพ.ค. 2552 พบว่า มีโครงการทั้งสิ้น 268 ราย รวม 4.5 หมื่นแปลง แบ่งเป็น บ้านเดี่ยว 1.2 หมื่นแปลง บ้านแฝด 7,945 แปลง ทาวน์เฮาส์ 1.9 หมื่นแปลง อาคารพาณิชย์ 2,125 แปลง ที่ดินเปล่า 2,527 แปลง และอื่นๆ 32 แปลง

                ขณะที่การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินปีงบประมาณ 2251 ตั้งแต่เดือนต.ค. 2550-พ.ค. 2551 มีจำนวน 260 ราย รวม 3.3 หมื่นแปลง แบ่งเป็น บ้านเดี่ยว 1 หมื่นแปลง บ้านแฝด 3,142 แปลง ทาวน์เฮาส์ 1.6 หมื่นแปลง อาคารพาณิชย์ 888 แปลง ที่ดินเปล่า 3,552 แปลง

                นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ในครึ่งปีหลังจะมีโครงการบ้านบีโอไอในราคา 1 ล้านบาท บวกลบเข้ามาช่วยกระตุ้นตลาด ขณะที่มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์จะทำให้เกิดการโอนบ้านล็อตใหญ่ในช่วงปลายปีไปจนถึงต้นปีหน้า

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ