Loading

แบงก์ยอมถอยลดถือครองเอ็นพีเ

วันที่ : 29 มิถุนายน 2552
แบงก์ยอมถอยลดถือครองเอ็นพีเอ

นางอัญชลี เสขะนันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์รายย่อย ธนาคารทหารไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปรับลดพอร์ตการซื้อทรัพย์สินรอการขาย (เอ็นพีเอ) ลง เนื่องจาก มีต้นทุนรักษาจัดการ อาทิ พนักงานคอยเฝ้าทรัพย์กรณีโรงงานมี เครื่องจักร หรือค่าส่วนกลางของคอนโดมิเนียม

                นอกจากนี้ ธนาคารยังมีค่าปรับกรณีถือครองเกิน 5 ปี ซึ่งต้องจ่ายให้ทางการเป็นรายวัน โดยลดการเข้าประมูลซื้อทรัพย์กลับมาเป็นเอ็นพีเอน้อยลงตั้งแต่เมื่อกลางปี ที่แล้ว

                ทรัพย์บางชิ้นแบงก์ประเมินราคา 5 ล้านบาท แต่กรมบังคับคดีอาจจะประเมิน 1 ล้านบาทก็ได้ ถ้าเปิดที่ 5 แสนบาท แล้วแบงก์ ไม่เข้าไป ก็จะเสียหาย เราก็จะพิจารณาทรัพย์เป็นรายชิ้นนางอัญชลี กล่าว

                ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีธนาคารเข้า ซื้อทรัพย์กลับมาเพียง 50 ล้านบาทเท่านั้น โดยขณะที่สัดส่วนเอ็นพีเอส่วนใหญ่เป็นที่ดิน โรงงาน ทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยมีไม่มาก และปีนี้มีเป้าหมายจำหน่ายออก 600-700 ล้านบาท

                นายอัสนี ทรัพยวณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารลดการเข้าซื้อทรัพย์กลับเข้ามา และปรับใช้วิธีโครงสร้างหนี้กับลูกค้าก่อนเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ขณะเดียวกันจะเน้นการขายทรัพย์ออกไป ซึ่งกำลังเจรจาขายเอ็นพีเอให้บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.) โดยปีนี้มีเป้าหมายลดเอ็นพีเอลง 8,000 ล้านบาท ขายออกไปแล้ว 2,000 ล้านบาท

                น.ส.กรองทอง การุณย์นราทร ผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สิน ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธนาคารซื้อทรัพย์กลับมาเป็นเอ็นพีเอน้อยลงเนื่องจากมีภาระต้นทุน นอกจากนี้จะเจรจาปรับ โครงสร้างหนี้กับลูกหนี้มากขึ้น ซึ่งช่วยทำให้เอ็นพีเอลดลงได้มาก ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับ คนเริ่มซื้อเอ็นพีเอผ่านสาขา อีกทั้งกรมบังคับคดีไม่มีปัญหาฟ้องร้องขับไล่

                นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า 2 ปีที่ผ่านมาธนาคารใช้กลยุทธ์จับคู่ผู้ซื้อซึ่งเป็นคนภายนอกกับลูกหนี้เอ็นพีแอลให้มาเจอกัน ทำให้ได้ราคาขายที่ดี

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ