Loading

แก้กฎหมายคอนโดฯ สกัด ทุจริ

วันที่ : 24 มิถุนายน 2552
แก้กฎหมายคอนโดฯ สกัด ทุจริต

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยในงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอาคารชุดภาคประชาคม ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาข้อเรียกร้องที่เกิดภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาคารชุด (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 ซึ่งพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจในบทบัญญัติ ทำให้เกิดปัญหาในทางปฎิบัติ ดังนั้น กรมจึงจัดอบรมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของร่วม (ผู้ซื้อ) ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และเจ้าหน้าที่ ได้รับรู้และเข้าใจใน พ.ร.บ. ดังกล่าว รวมทั้งเป็นการเปิดเวทีเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ก่อนจะสรุปเพื่อแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมจากที่ภาคเอกชนเสนอขอแก้ไขไปก่อนหน้านี้  ซึ่งจะรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์และจะเร่งออกเป็นประกาศหรือข้อบังคับภายใน 3 เดือน แต่ถ้าจำเป็นต้องแก้กฎหมายต้องใช้เวลา 1-2 ปี

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ