Loading

สภาสถาปนิก ค้านออกประกาศคอนโด 4 พันตร.ม.ต้องทำอีไอเ

วันที่ : 10 มิถุนายน 2552
สภาสถาปนิก ค้านออกประกาศคอนโด 4 พันตร.ม.ต้องทำอีไอเอ

นางนิศากร โฆษิตรัตน์   เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     เปิดเผยว่า   ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวด ล้อมแห่งชาติ   ที่มีนายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ทางสผ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการบอร์ดสิ่ง แวดล้อม ได้บรรจุวาระเข้าพิจารณาหลายประเด็น

โดยเฉพาะการนำรายชื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) พิจารณาอีไอเอทั้ง   10 คณะที่ครบวาระดำเนินงานครบ 3 ปี เข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งนี้ 

นอกจากนี้ ยังได้เสนอวาระเร่งด่วนกรณีที่สภาสถาปนิกออกมาคัดค้าน ออกประกาศทส. เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 52 เรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ที่ต้องทำรายงานอีไอเอ  ที่ให้เปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร จากเดิม 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป   ปรับเป็นอาคาร ที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตร.ม.ขึ้นไปต้องทำอีไอเอ   เพราะเห็นว่าทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอาจจะกระทบต่อการลงทุน   และขยายกิจการคอนโด ซึ่งถือเป็นความคลาดเคลื่อน โดยสผ.ยืนยันว่าอาคารที่มีการยื่นขออนุญาตไปแล้วก็สามารถดำเนิน การต่อไปได้ทันที   ทั้งนี้ จะเสนอให้บอร์ดพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน 

เรื่องนี้ ยอมรับว่าเกิดจากผู้ที่ไม่อยากปฏิบัติตามกฎหมายมากกว่า   เพราะกรณีการสร้างคอนโด อาคารชุดขนาด 80 ห้องขึ้นไปก็บังคับให้ทำอีไอเออยู่แล้ว แต่เมื่อต้องถูกบังคับทั้งจำนวนห้อง และครอบคลุมพื้นที่ใช้สอยด้วย ก็อาจกระ ทบกับคอนโดที่สร้างไปก่อน โดยขออนุญาตตามมาตรา 39 ทวิของพ.รบ.ควบคุมอาคาร เลขาธิการ สผ. กล่าวถึงกรณีการเสนอโครงการถมทะเลในเขตนิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด จ.ระยองว่า โดยหลักการการถมทะเลต้องทำอีไอเออยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้สผ.ยังไม่ได้รับอีไอเอจากเจ้าของโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาการถมทะเลในเขตมาบตาพุดในเฟส 1 ได้ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะในหลายพื้นที่แล้ว 

ขณะนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชาย ฝั่ง (ทช.) ได้ประเมินผลกระทบอย่างละเอียดอยู่    และอาจใช้เป็นข้อมูลในการนำมาประกอบการพิจารณาขยายการถมทะเลในเฟส 2 ที่กำลังจะเริ่มดำเนินการ ด้วย  ส่วนการพิจารณาอีไอเอโครงการในมาบตาพุดที่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นห่วงว่า ติดเงื่อนไขอีไอเอ และกระทบกับการลงทุน 4 แสนล้านนั้น   เข้าใจว่าปัญหาอยู่ที่มาตรา 67 ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 มากกว่า การพิจารณาอีไอเอของสผ. เพราะส่วนใหญ่โครงการจำนวน   42 โครงการในแผนการลงทุนนั้น ส่วนใหญ่ผ่านความเห็นชอบโครงการไปแล้ว 

ส่วนอีก 20 โครงการที่เหลือนั้นเป็นโครงการที่มีการปรับปรุงตามมาตรการอีไอเอ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะอยู่ในโครงการของใครก็ต้องว่าตามหลักวิชาการ ผลกระทบดูตามเหตุผล ตามข้อเท็จจริง  ด้าน นายสุทธิ อัชฌาศัย ผู้ประสานงานงานเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก จ.ระยอง กล่าวว่า ขณะนี้กำลังมีความพยายามของบริษัทเอกชน เตรียมเสนอแผนขยายท่าเทียบเรือ และถมทะเลในเขตพื้นที่มาบตาพุดรวมแล้วกว่า 1 , 000 ไร่เพิ่มเติม   ซึ่งบางโครงการอีไอเอผ่านความเห็นชอบไปเรียบร้อยแล้ว และบางรายอยู่ในขั้นตอนการว่าจ้างที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ เสนอให้สำรวจการรองรับของแหล่งทะเล การทำท่าเทียบเรือและถมทะเลว่าจะมีผลกระทบอะไรเพิ่มหรือไม่ รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยนอกจากนี้ เสนอว่าควรพิจารณาการทำสิ่งปลูกสร้างทางทะเล เป็นแพคเกจ ไม่ใช่พิจารณาเป็นโครงการและต้องเข้ากรอบมาตรา 67 อีกทั้งใน   19 มิ.ย.นี้ ทางเครือข่ายฯ เตรียมจะเดินทางจะมาฟ้องร้องศาลกลาง เพื่อให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรณีการดำเนินโครงการในพื้นที่มาบตาพุดให้เป็นไปตาม กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 67 ด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ