Loading

ที่ดินเล็งฟันเจ้าหน้าที่ เปิดช่องจัดสรรเถื่อ

วันที่ : 10 พฤษภาคม 2552
ที่ดินเล็งฟันเจ้าหน้าที่ เปิดช่องจัดสรรเถื่อน

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผย""ฐานเศรษฐกิจ""ว่า ขณะนี้ กรมที่ดินเตรียมส่งหนังสือเวียน ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด และ สำนักงานที่ดินสาขา/จังหวัด ทั่วประเทศ ให้ช่วยกันตรวจสอบโครงการพัฒนาที่ดินที่มีลักษณะเข้าข่ายการหลบเลี่ยง พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดย มีการติดต่อให้เจ้าหน้าที่รังวัด ทยอยรังวัดแบ่งแยกแปลงที่ดินในโครงการ เพื่อจำหน่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งมีจำนวนแปลงมากกว่า 10แปลงขึ้นไป ซึ่งกรณีดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่สั่งดำเนินคดี เอาผิดตามกฎหมายจัดสรร และกฎหมายแพ่ง ได้ทันที

 

                อย่างไรก็ดี หากพบว่า เจ้าหน้าที่ ละเลย หรือ มีเจตนาสมรู้ร่วมคิดกับ เอกชน กรม จะเอาผิดทางวินัย โทษฐานละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ มีคำสั่งโยกย้ายให้พ้นจากพื้นที่หรือ จังหวัดนั้นๆ ปรับลดขั้น ลดเงินเดือน และโทษสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการ โดยอำนาจของคำสั่งดังกล่าว สามารถเอาผิดได้ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับล่างจนถึง ระดับเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของสำนักงานที่ดิน โดยคำสั่งจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

 

                นายอนุวัฒน์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา พบว่า มีโครงการที่มีลักษณะแบ่งแปลงที่ดินเลี่ยงกฎหมายจัดสรร ทั่วประเทศ เกือบ 1,000 โครงการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบดี แต่กลับเพิกเฉย ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ซื้อบ้าน เพราะไม่มีกฎหมายคุ้มครอง ทั้งกฎหมายจัดสรร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่ผ่านมา กรมที่ดินไม่มีอำนาจ เอาผิดทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ได้ เพราะไม่เคยมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจไว้ ทำให้มีการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ทุจริต กระทำการใดๆที่ผิดต่อกฎหมาย แต่ทางกลับกัน กฎหมายกลับให้อำนาจ ให้เอาผิดและดำเนินคดีกับเอกชนได้เพียงฝ่ายเดียว แต่มักเป็นไปในลักษณะ ผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามา ยังกรมที่ดิน เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น ซื้อบ้านแต่กลับไม่ได้บ้าน หรือ สาธารณูปโภค บริการสาธารณะในโครงการมีปัญหา ไม่จัดให้มีสาธารณูปโภคตามที่ตกลงกันไว้ ฯลฯ

 

                แหล่งข่าวจากกรมที่ดินกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มี ลูกบ้านร้องเรียนว่า ได้ซื้อบ้านในโครงการที่เลี่ยงกฎหมายจัดสรร ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 โครงการ โดย โครงการดังกล่าวไม่จัดทำสาธารณูปโภคตามที่ ตกลงกันไว้ และล่าสุดกรมอยู่ระหว่างฟ้องดำเนินคดี กับเอกชน ทั้ง 4รายแล้ว

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ