Loading

สมาคมการขายฯจี้รัฐเร่งคลอดกม.นายหน้

วันที่ : 27 มีนาคม 2552
สมาคมการขายฯจี้รัฐเร่งคลอดกม.นายหน้า

นายอภิชาต ปภาณภูวงศ์ อดีตนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ กล่าวในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ถึงผลดำเนินการของสมาคมในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการพิจารณาลงมติแก้ไขกฎระเบียบต่างๆของทางสมาคม โดยแบ่งวาระการประชุมออกเป็น 7 วาระใหญ่ๆ อาทิ เรื่องการพิจารณางบดุลประจำปีของสมาคม การแก้ไขข้อบังคับต่างๆของสมาคม เป็นต้น เพื่อแจกแจงรายละเอียดให้สมาชิกทราบ พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ประจำปี 2552-2553 โดยเห็นชอบแต่งตั้งนายวิศิษฐ์ คุณาทรกุล เป็นนายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์คนใหม่

 

นายวิศิษฐ์กล่าวถึงนโยบายของทางสมาคมในปีนี้ว่า แบ่งออกเป็น 2 หมวดหลักคือ 1.นโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกของสมาคม เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกของสมาคม ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีสมาชิกบางรายไม่ได้รับความเป็นธรรม และถูกเอารัดเอาเปรียบจากลูกค้า ส่วนนโยบายที่ 2 คือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นการเข้าไปช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆเพื่อตอบแทนสังคม นอกจากนี้ได้กำหนดบทลงโทษแก่สมาชิกของสมาคมหากได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าอีกด้วย

 

ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับ 3 สมาคมใหญ่ได้แก่ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และสมาคมประเมินทรัพย์สิน เพื่อเร่งภาครัฐออก พ.ร.บ.นายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาพบว่าสมาชิกของสมาคมไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทั้งตัวลูกค้าหรือจากนายหน้านอกสมาคม ขณะนี้ได้ดำเนินเรื่องไปที่กรมธนารักษ์แล้ว อยู่ระหว่างการรอเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี

 

อย่างไรก็ดี จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบันส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่สู้ดีนัก โดยในปีที่ผ่านมาหดตัวอย่างเห็นได้ชัด แต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของบริษัทตัวแทนการขายอสังหาฯ เนื่องจากการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีประสบการณ์ยังคงได้เปรียบคู่แข่งในตลาด ขณะที่ผู้ประกอบการรายเล็กที่กำลังพัฒนาโครงการใหม่จำเป็นต้องใช้บริการบริษัทนายหน้าอสังหาฯมากขึ้น

 

นอกจากนี้แม้ว่าธนาคารพาณิชย์ต่างๆจะมีนโยบายลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือธุรกิจอสังหาฯก็ตาม แต่ก็ยังมีกลุ่มลูกค้าบางรายที่ขอกู้ไม่ผ่าน ดังนั้น ภาครัฐจำเป็นต้องออกมากระตุ้นเมกะโปรเจกต์ต่างๆควบคู่ไปด้วย เพราะจะได้มีเงินหมุนเวียน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ