Loading

บสก. 2 เดือนฟันทะลุเป้า 105

วันที่ : 10 มีนาคม 2552
บสก. 2 เดือนฟันทะลุเป้า 105%

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.พ.) มีเงินสดที่เรียกเก็บได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (เอ็นพีแอล) และทรัพย์สินรอการขาย (เอ็นพีเอ) ทั้งสิ้น 2,059.29 ล้านบาท เทียบกับเป้าหมาย 1,955 ล้านบา คิดเป็น 105.33% โดยปีนี้ตั้งเป้ารับซื้อเอ็นพีแอลจากสถาบันการเงิน 15,000 ล้านบาท ซื้อเอ็นพีเอ 7,465 ล้านบาท ประมาณการสินทรัพย์รวม 65,275 ล้านบาท หนี้สินรวม 38,528 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,875 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.43 บาทและมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 48.90 บาท

                สำหรับแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2552 จะมีการแข่งขันรุนแรงโดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อเร่งระบายสินค้า ลดภาระต้นทุน และเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการ ซึ่งกลยุทธ์ด้านราคาจะมีการใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการทำตลาดระหว่างผู้ประกอบการสถาบันการเงินในการเสนอดอกเบี้ยพิเศษแก้ผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ส่วนกำลังซื้อยังไม่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งแรงซื้อจะมาจากความต้องการที่อาศัยพื้นฐานที่เป้นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ และมีความจำเป็นในการซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงนี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ