Loading

ส.โบรกเกอร์ฯตีปี๊บ ขอมีเอี่ยวมาตรการ มั่นใจ คลัง ไฟเขีย

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2552
ส.โบรกเกอร์ฯตีปี๊บ ขอมีเอี่ยวมาตรการ มั่นใจ คลัง ไฟเขียว

 

นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า จากที่ตัวแทนสมาคมได้เข้าพบนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง โดยลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านมือสองภายในปี 2552 โดยสามารถนำเงินต้นค่าซื้อบ้านไปหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 300,000 บาท

 

เช่นเดียวกับการซื้อบ้านใหม่ในโครงการจัดสรร โดยได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความสำคัญที่รัฐบาลจำเป็นต้องสนับสนุนธุรกิจบ้านมือสอง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา และขอเวลาศึกษาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกระตุ้นตลาดบ้านมือสอง เนื่องจากเพิ่งออกมาตรการกระตุ้นบ้านใหม่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

 

สาเหตุที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการด้านภาษีครอบคลุมบ้านมือสอง เป็นเพราะปัจจุบันธุรกิจบ้านมือสองในตลาดมีจำนวนมากกว่าบ้านใหม่ หากมีมาตรการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อภายในปีนี้ จะช่วยให้บ้านมือสองที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งทรัพย์สินรอการขายหรือ NPA จากสถาบันการเงินต่างๆ ระบายออกสู่ตลาดได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อ-ขาย ทำให้เกิดมีเงินหมุนเวียนในระบบ รวมทั้งเกิดการจ้างงานเพราะบ้านมือสองส่วนใหญ่ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม

 

นอกจากนี้จะส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วย ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่ง ฯลฯ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ