Loading

เพิ่มสิทธิซื้อบ้านมือ

วันที่ : 23 มกราคม 2552
เพิ่มสิทธิซื้อบ้านมือ2

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้จะหารือกับนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เพื่อเสนอให้ขยายมาตรการภาษีกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยให้สามารถนำเงินต้นที่ซื้อบ้านมือ 2 และบ้านที่สร้างเอง วงเงิน 3 แสนบาท มาหักลดหย่อนภาษีได้ด้วย นอกเหนือจากมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้สำหรับผู้ซื้อบ้านใหม่ และมีการโอนบ้านภายในปี 2552 เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการบ้านจัดสรรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในกทม. และปริมณฑล ทำให้ประชาชนในต่างจังหวัดไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว นายขรรค์ กล่าวว่า ขอยืนยันว่าธอส. พร้อมจะปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชน โดยมีสภาพคล่องเพียงพอถึง 7 หมื่นล้านบาท แต่ขอให้ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ช่วยคัดกรองผู้กู้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในขณะเดียวกันจะเร่งผลักดันการจัดการค้ำประกัน

สินเชื่อรายย่อยอสังหาริมทรัพย์ให้เสร็จภายในเดือนมี.ค.นี้ นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังมีแผนที่จะเดินหน้ากระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ภาษีให้ครอบคลุมบ้าน มือสองและบ้านที่สร้างเองด้วย รวมทั้งจะมีมาตรการจัดทำบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย โดยมอบหมายให้กรมธนารักษ์ไปรวบรวมพื้นที่ว่างที่เหมาะสมทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย หลังจากรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าปีนี้จะมีการซื้อขายและการโอนบ้านกันไม่ต่ำกว่า 1 แสนยูนิต ซึ่งจะเป็นการช่วยให้คนที่ทำงานในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3.2 ล้าน คน ยังคงมีงานทำต่อเนื่องนพ.พฤฒิชัย กล่าว รมช.คลัง กล่าวต่อไปว่า ได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางพิจารณาเพิ่มอัตราการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ ผู้รับเหมาก่อสร้าง จาก 10-15% เป็น 20-25% เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงให้มี การปรับปรุงระบบประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีออกชัน) ใหม่ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม และให้มีความโปร่งใสมากที่สุด

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ