Loading

บสก.ลดดอกเบี้ย 0.5% พยุงลูกหนี

วันที่ : 17 ธันวาคม 2551
บสก.ลดดอกเบี้ย 0.5% พยุงลูกหนี้

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เปิดเผยว่า บสก. ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR ลง 0.50% จากเดิมที่ระดับ 7.25% เหลือ 6.75% เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวให้แก่ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ของ บสก. ซึ่งคาดแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย MLR จะลดลงต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสแรกปีหน้า

                นอกจากนี้ บสก. ยังได้ขยายระยะเวลาโครงการคืนทรัพย์ให้คุณ และโครงการขายทรัพย์แบบผ่อนชำระกับ บสก. ออกไปอีก 1 ปี จนถึงสิ้นปี 2552 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการผ่อนชำระ โดยลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 10 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ MLR - 3%

                ""ทั้งนี้นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการคืนทรัพย์ให้คุณ มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 2,000 ราย รวมภาระหนี้ 3,078 ล้านบาท และโครงการขายทรัพย์แบบผ่อนชำระกับ บสก. มีลูกค้าเข้าร่วมโครงการจำนวน 963 ราย รวมมูลค่า 731 ล้านบาท มาตรการผ่อนปรนในครั้งนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่มีรายได้ลดลง สามารถผ่อนชำระกับ บสก. ต่อไปได้"" นายบรรยง กล่าว

                เขายังกล่าวด้วยว่า ส่วนผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันว่า คาดว่าทั้งปีจะสามารถทำรายได้ถึง 12,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 11,700 ล้านบาท ซึ่งส่วนสำคัญเป็นผลจากการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

                ""ปีหน้าถือว่าเป็นปีที่ท้าทายการดำเนินธุรกิจของ บสก. ที่จะต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินกำหนด ซึ่งคาดว่า บสก. จะสามารถทำได้ตามเป้าหมายใกล้เคียงกับปีนี้ที่ 11,700 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย เพราะภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมีผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค แต่ บสก. จะใช้กลยุทธ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้มากยิ่งขึ้น"" นายบรรยง กล่าว

                ส่วนทิศทางของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ในปีหน้าว่า จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจะส่งผลให้สถาบันการเงินมีการระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิด NPL ได้ ส่วนแนวโน้มปัญหาการผิดนัดชำระหนี้จะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเร่งตัวของการเกิด NPL ใหม่       

เขากล่าวอีกว่า ขณะที่แนวโน้ม NPA ของระบบสถาบันการเงินน่าจะปรับตัวลดลง เนื่องจากธนาคารต่างๆ พยายามเร่งขาย NPA ออกไป เพื่อป้องกันการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่จะลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดย ณ เดือนตุลาคม 2551 NPA ในระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 152,891 ล้านบาท

                นายบรรยง กล่าวด้วยว่า สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมในปีนี้จะชะลอตัวลง แต่หากการเมืองมีทิศทางที่ดีขึ้น ก็จะส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์กลับมาทรงตัวได้ ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการรอดูสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้มีความมั่นใจก่อนที่จะมีการลงทุนเพิ่ม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

                ""ส่วนปัจจัยบวกที่เข้ามาช่วยกระตุ้นในตลาด ก็คือ การขยายเวลาต่ออายุมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกไปอีก 1 ปี รวมทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน จะช่วยทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น"" นายบรรยง กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ