Loading

ยืดลดภาษีเฉพาะ-ต๋งโอนอสังหา

วันที่ : 3 ธันวาคม 2551
ยืดลดภาษีเฉพาะ-ต๋งโอนอสังหาฯ

              น.ส.ศุภรัตน์ นาคบุญนำ รักษาการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.ที่ จ.เชียงใหม่ ได้เห็นชอบให้ขยายอายุมาตรการภาษีกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ที่จะครบกำหนดในวันที่ 31 มี.ค. 52 ออกไปอีก 1 ปี เป็น 28 มี.ค. 53 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจาก 3.3% เหลือ 0.1% ลดค่าจดทะเบียนการโอนและจดจำนองจาก 2% เหลือ 0.01%

                นอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ โดยขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าถังบรรจุก๊าซประเภทต่าง ๆ ไปจนถึง 31 ธ.ค. 55 เพื่อสนับสนุนแผนการ ใช้ก๊าซเอ็นจีวีอย่างต่อเนื่อง และยังเห็นชอบ แผนพลังงาน 5 ปี และการกำกับกิจการด้านพลังงาน 5 ปี (51-55) ตามที่กระทรวงพลัง งานเสนอ

                น.ส.ศุภรัตน์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุม ยังรับทราบผลการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 51 โดยรัฐบาลมีรายได้ 1,622,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 11.1% โดยรายได้ภาษีที่จัดเก็บได้ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสุราเพิ่มขึ้น 19.8%

15.9% และ 10.6 ตามลำดับ ในขณะที่มีการใช้จ่าย ทั้งสิ้น 1,656,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ แล้ว 5.3%         น.ส.ศุภรัตน์ กล่าวด้วยว่า ในที่ประชุมไม่ได้มีการหารือเรื่องการปรับลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 25% และปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันและภาษีเบียร์ ตามที่เคย มีข่าวก่อนหน้านี้แต่อย่างใด เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุม ครม.ได้เลิกประชุมก่อนที่จะมีคำตัดสิน ยุบพรรคพลังประชาชน

                นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.คลัง เปิดเผยว่า วันที่ 3 ธ.ค.นี้ จะมีการประชุม ครม. นัดพิเศษ ที่ จ.นนทบุรี โดยมีนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และกระทรวงการคลังจะเสนอให้พิจารณาปรับโครงสร้างภาษีนิติบุคคล เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันต้องช่วยบรรเทาการเลิกจ้างงาน ให้บริษัทผู้ประกอบการยังสามารถจ้างงานลูกจ้างต่อไป

                พร้อมกันนี้จะเสนอให้ลดภาษีเงินได้นิติ บุคคล จาก 30% เหลือ 25% รวมถึงในกรณีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเก็บภาษี 25% ของกำไรสุทธิทั้งหมด จากเดิมที่เก็บ 25% ของกำไรสุทธิ 300 ล้านบาทแรก จากนั้นเก็บภาษี 30% รวมถึงจะเสนอให้พิจารณาปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมัน 1-2 บาทต่อลิตรภาษีเบียร์และเดินหน้าโครงการสลากกินแบ่ง 2 ตัว 3 ตัว หรือหวยบนดิน เพื่อนำส่งรายได้ต่อปีถึง 1.3-1.4 หมื่นล้านบาท

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ