Loading

คลัง เตรียมเสนอแผนอุ้มเอสเอ็มอี 2 แสนล

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2551
คลัง เตรียมเสนอแผนอุ้มเอสเอ็มอี 2 แสนล.

          นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ กระทรวงการคลังจะนำแพ็กเกจการเงินเพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอี รองรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นปีหน้าเข้าสู่ที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติ

          สำหรับแพ็กเกจการช่วยเหลือดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมประมาณ 100,000 ล้านบาท และการขับเคลื่อนจะทำให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไปสนับสนุนเอสเอ็มอีถึง 200,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ที่กระทรวงการคลังเข้ามาทำหน้าที่แทนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการให้กู้ดอกเบี้ยต่ำรวม 50,000 ล้านบาท ซึ่งเอสเอ็มอีแบงก์ได้แบ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยให้เอสเอ็มอีทั่วไป 40,000 ล้านบาท อีก 10,000 ล้านบาทสำหรับเอสเอ็มอีภาคใต้

          นอกจากนี้ จะให้บริการค้ำประกันสินเชื่อแก่เอสเอ็มอี มีวงเงินเตรียมไว้ 10,000 ล้านบาท สามารถให้บริการค้ำประกันสินเชื่อได้ 7 เท่า หรือ 70,000 ล้านบาท ทำโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่จะรวมกับเอสเอ็มอีแบงก์ รวมทั้งโครงการเอสเอ็มอีเพาเวอร์ ที่เอสเอ็มอีแบงก์ร่วมกับ ส.อ.ท.ปีนี้ วงเงิน 10,000 ล้านบาท ปี 2552 อีก 10,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับธนาคารพาณิชย์อีก 60,000 ล้านบาท ก็จะทำให้มีเม็ดเงินเข้าไปสนับสนุนเอสเอ็มอีในปีหน้า รวมประมาณ 200,000 ล้านบาท

          สำหรับงบประมาณที่จะใช้ในโครงการนี้ ได้หารือนายโอฬาร ไชยประวัติ รองนายกรัฐมนตรี และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานสมาคมธนาคารไทยแล้ว ส่วนงบกลางปี ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้จ่ายส่วนใดบ้าง แต่รัฐบาลจะเร่งใช้จ่ายงบ โดยเดือนมกราคม จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ และเงินใช้ได้ในเดือนเมษายน 2552

          นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า สำหรับแหล่งเงินที่จะใช้ในการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ แทน ธปท. จะเป็นการกู้เงินจากการออกพันธบัตรและตั๋วเงินคลังเพื่อดึงเงินจากตลาดทุนมาใช้ และหากจะให้ดอกเบี้ยต่ำอีกก็จะของบประมาณ คาดว่าจะขอประมาณ 750 ล้านบาท ทำให้ดอกเบี้ยต่ำลง.

 

ที่มา : กระแสหุ้นออนไลน์

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ