Loading

อดีต ผอ. ธ.ออมสินชี้ ธปท.ควรปรับลดดอกเบี้

วันที่ : 12 ตุลาคม 2551
อดีต ผอ. ธ.ออมสินชี้ ธปท.ควรปรับลดดอกเบี้ย

          กรพจน์ "อดีต ผอ. ธ.ออมสิน ชี้ ธปท.ควรดูสถานการณ์ตลาดโลกใกล้ชิด และคงต้องปรับดอกเบี้ยลง ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนต้องให้สอดคล้องกับเพื่อนบ้าน

          นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสถาบันการเงิน” ว่า ปัญหาสถาบันการเงินโลกจากสหรัฐ และยุโรปขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบไปยังประเทศต่างๆ ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว หลายประเทศจึงตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 0.5 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและประชาชนในประเทศ จึงมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทย คงติดตามสถานการณ์ตลาดโลกอย่างใกล้ชิด และหนีไม่พ้นที่จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ย หากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดโลกยังลดลงต่อเนื่อง ส่วนจะลดลงเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน พร้อมแนะแบงก์ชาติให้บริหารอัตราแลกเปลี่ยนของไทยให้สอดคล้องกันประเทศเพื่อนบ้าน

 

ที่มา: ไอ.เอ็น.เอ็น

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ