Loading

แบงก์จัดมหกรรมบ้าน 51 ระยอง สรุปยอดขาย 3 จังหวัดกว่า 600 ล

วันที่ : 1 ตุลาคม 2551
แบงก์จัดมหกรรมบ้าน 51 ระยอง สรุปยอดขาย 3 จังหวัดกว่า 600 ล.

นายอัสนี ทรัพยวณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารทรัพย์สินและงานกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมางานมหกรรมบ้านธนาคาร 51 ถือเป็นการออกขายสินทรัพย์แบบเข้าถึงตัวกลุ่มผู้ที่ต้องการโดยตรง และยังถือเป็นการขายสินทรัพย์ในพื้นที่ให้กับคนในพื้นที่เอง ดังนั้น การตอบรับจากประชาชนในการเลือกซื้อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีการตอบรับที่ดีมากดังที่เห็นจากยอดขายเบื้องต้นจาก 3 จังหวัดที่ผ่านมา มีกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งชมรมสินทรัพย์รอการขายของธนาคารพาณิชย์ ถือเป็นหนึ่งในชมรมของสมาคมธนาคารไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ทั่วทุกแห่งให้ประชาชนได้สามารถเลือกซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินตั้งแต่ 20–60%

 

นายสิงขร จิรวงศ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่วนภูมิภาค กล่าวว่า สำหรับการจัดงานมหกรรมบ้านธนาคาร ซึ่งจัดโดยชมรมสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้ที่จังหวัดระยองถือเป็นการจัดก่อนครั้งสุดท้ายที่จะสรุปในปี 2551 นี้ ที่ทางสมาคมได้เลือกที่จังหวัดระยองในการจัดงานครั้งนี้ เพราะจังหวัดระยองถือเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตด้านอุตสาหกรรมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย และมีการเติบโตด้านกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย โดยจากการสำรวจจะพบว่าในพื้นที่จังหวัดระยองและในพื้นที่ใกล้เคียงประชานมีความต้องการบ้านที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีช่องทางและจำนวนเงินที่มากพอ ดังนั้นในครั้งนี้ทางสมาคมสินทรัพย์รอการขายจึงได้นำทรัพย์สินต่างๆ เป็นจำนวนกว่า 1000 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่าแสนล้านบาท และทางธนาคารยังมีโปรโมชั่นพิเศษภายในงานสูงสุดถึง 60 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งรับสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษรับวงเงินกู้สูงสุดถึง 100% ซึ่งส่วนลดพิเศษดังกล่าวจะมีภายในงานเท่านั้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่ทางสมาคมให้ความสนใจคือ ภาคธุรกิจ และประชาชน รวมถึงผู้ที่สนใจอยากมีบ้านพักในราคาไม่แพง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ