Loading

สอบเกณฑ์ธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดทางรัฐคุมเข้ม-อุ้มผู้บริโภ

วันที่ : 27 สิงหาคม 2551
สอบเกณฑ์ธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดทางรัฐคุมเข้ม-อุ้มผู้บริโภค

นายนิโรธ เจริญประกอบ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวว่ แม้ภาครัฐจะประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 ซึ่งให้อำนาจรัฐเข้าไปควบคุมสัญญาเฉพาะธุรกิจขายสินค้าหรือบริการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือ รวมถึงธุรกิจที่ปรกติประเพณีต้องทำเป็นหนังสือ แต่ปัญหาในขณะนี้คือมีการอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายตีความว่าธุรกิจรับสร้างบ้านไม่เข้าข่ายทั้ง 2 กรณี ทำให้ภาครัฐไม่สามารถเข้าไปควบคุมสัญญาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้ ขณะนี้ สคบ. กำลังเร่งพิจารณาว่าธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าข่ายถูกบังคับโดยกฎหมายให้ต้องทำหนังสือสัญญาหรือไม่ โดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ สคบ. กำลังเร่งดำเนินการอยู่ หากพบว่าเข้าข่ายอาจมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อำนาจกับภาครัฐเข้าไปควบคุมสัญญารับสร้างบ้านได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ