Loading

ยอดขายทรัพย์จ.ตรังทะลุเป้

วันที่ : 14 สิงหาคม 2551
ยอดขายทรัพย์จ.ตรังทะลุเป้า

นายสิริวัต จันทรัฐ อธิบดีกรมบังคับคดีเปิดเผยว่ากรมฯได้เร่งดำเนินการขายทรัพย์ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้โดยในปีงบประมาณ2551ได้ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่1.1แสนล้านบาทโดย ณ เดือนมิถุนายน2551กรมฯมียอดผลักดันทรัพย์ประมาณ87หมื่นล้านบาทคิดเป็น79.10%ของเป้าการผลักดันทรัพย์ทั้งหมดคาดว่าทั้งปีจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน

 สำหรับในปีงบประมาณ2552กรมฯตั้งเป้ายอดผลักดันทรัพย์1.1แสนล้านบาทซึ่งเท่ากับปี2551ทั้งนี้ได้พิจารณาจากจำนวนคดีทุนทรัพย์ที่ยังคงค้างอยู่ในสภาพแวดล้อมอื่นๆอาทิการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม

 ด้านนายอนุชิต เสียงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์การขายทอดตลาดในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้นเพราะประชาชนส่วนหนึ่งจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้(ปัตตานี,ยะลาและนราธิวาส)ได้มีการย้ายที่อยู่อาศัยมายังจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาที่มีสัดส่วนการย้ายเข้าใหม่ประมาณ60%จังหวัดตรัง20%และกระบี่10%ส่วนที่ทรัพย์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดได้แก่ที่อยู่อาศัยที่ดินสวนยางพาราที่ดินสวนปาล์มที่ดินว่างเปล่าและอาคารพาณิชย์

 ทั้งนี้จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ไตรมาสที่สามของปี2551(ต.ค.50-มิ.ย.51)มียอดผลักดันทรัพย์725คดีมูลค่าประมาณ473ล้านบาทซึ่งเกินเป้าหมายที่วางไว้ทั้งปี660คดีมูลค่าประมาณ442ล้านบาทโดยขายได้เกินเป้าประมาณ30ล้านบาทหรือ106%ซึ่งทรัพย์ส่วนใหญ่ที่ขายออกไปจะเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประมาณ75%ที่ดินเปล่าสวน25%ทั้งนี้คาดว่าในช่วงไตรมาสที่สี่(ก.ค.-ก.ย.51)จะสามารถผลักดันทรัพย์ได้ไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทโดยทั้งปี2551จะมียอด623ล้านบาทมากกว่าเป้าที่วางไว้181หรือประมาณ140%

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ