Loading

เอ็นพีเอแบงก์จุก โดนรวบภาษีที่ดิ

วันที่ : 14 สิงหาคม 2551
เอ็นพีเอแบงก์จุก โดนรวบภาษีที่ดิน

น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรมว. คลัง เปิดเผยว่า ในอีก 1 เดือน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป หากผ่านการพิจารณาจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจร่างกฎหมายโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร คาดจะมีผลใช้บังคับในอีก 2 ปีข้างหน้า ช่วงเวลาจะถึงวันนั้นก็ให้เจ้าของที่ดินได้ปรับตัว ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทย หากเป็นที่ดินว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ก็ต้องจัดเก็บภาษีมากเพื่อให้นำมาใช้ทำประโยชน์ให้คุ้มค่า

 

สำหรับที่ดินซึ่งเป็นเอ็นพีเอหรือสินทรัพย์รอการขายที่สถาบันการเงินจำนวนมากยึดมาได้และมีสภาพเป็นเจ้าของในปัจจุบัน จะต้องชำระภาษีตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ด้วย ซึ่งจะรวมถึงเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ต่างๆ ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีอำนาจบังคับใช้พ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าไปตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ยืนยันว่าการเร่งออกภาษีที่ดินใหม่ไม่ใช่เพื่อหารายได้เพิ่มจากสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอเช่นปัจจุบัน เพราะการจัดเก็บจริงจะไม่เกิดใน 3-6 เดือนนี้ แต่มีระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า

 

ส่วนภาษีมรดกขณะนี้อยู่ระหว่างให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษาเดินหน้าจากที่เคยศึกษามา โดยนโยบายที่ให้ไปคือจะต้องจัดเก็บจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างผู้ให้มรดกกับผู้รับ ไม่จัดเก็บทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามหลักภาษีสากล

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ