Loading

สผ.ตีกลับ39ทวิยื่นอีไอเอ เอกชนวอนช่วยลดขั้นตอ

วันที่ : 7 สิงหาคม 2551
สผ.ตีกลับ39ทวิยื่นอีไอเอ เอกชนวอนช่วยลดขั้นตอน

ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ) เปิดเผย""ฐานเศรษฐกิจ""ว่าขณะนี้สผ.ไม่รับพิจารณาโครงการที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารชุดโดยใช้ มาตรา 39 ทวิตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมีการลักไก่ก่อสร้างล่วงไปหน้าก่อน ได้รับอนุญาตอีไอเอ หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                ทั้งนี้ หากมีรายใด ยื่นขออนุญาตอีไอเอ ไปพร้อมๆกับการก่อสร้างอาคาร สผ.จะตีกลับโดยไม่พิจารณาโครงการดังกล่าว หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาอาคารชุดที่อยู่ในข่ายดังกล่าว 1,400 ราย อย่างไรก็ดี ขณะนี้ ได้ลดขั้นตอนพิจารณาอนุญาตอีไอเอลงไปได้มากเชื่อว่าในอนาคตเอกชนจะรอ อีไอเอให้ผ่านก่อนจึงค่อยลงมือก่อสร้าง

                ด้าน น.พ.สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้ สมาคมร่วมกับ สมาคมอาคารชุดไทย เข้าหารือกับ เลขาธิการสผ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ สผ.เร่งรัดพิจารณา โครงการอาคารชุดและบ้านจัดสรรทั่วประเทศ ที่ยื่นขออนุญาตอีไอเอให้เกิดความรวดเร็ว เพราะที่ผ่านมาเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ดี จากการหารือสมาคมได้ทราบว่า สผ.ได้ปรับรูปแบบการพิจารณาให้เกิดความรวดเร็วแล้ว ทำให้เอกชนหลายรายพอใจ ขณะเดียวกัน เมื่อย้อนมองตัวเอง ปัญหาล่าช้าส่วนหนึ่งก็เกิดจากเอกชนเช่นเดียวกัน

                เช่นเดียวกับ แหล่งข่าวจากสมาคมอาคารชุดไทยกล่าวว่า ได้เสนอต่อ สผ. 12 ข้อ เพื่อให้การพิจารณาอีไอเอเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ได้แก่ การพิจารณาเฉพาะสิ่งแวดล้อมรอบโครงการตามที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยไม่นำ กฎหมายอื่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาให้เกิดความซ้ำซ้อนอีก เช่นระยะถอยร่น ระบายน้ำทิ้ง ขยะ ความสูงของอาคาร ฯลฯ สผ.ต้องตั้งกรอบการพิจารณาให้ตรงประเด็น มีระยะเวลาที่แน่นอน ห้ามใช้ดุลพินิจ เป็นต้น

                อย่างไรก็ดี ขณะนี้เอกชนทราบว่า มาตรา 39ทวิ แทบไม่ มีความหมายต่อความรวดเร็วทางธุรกิจแล้ว เพราะ หากนำไปยื่นขออนุญาตอีไอเอในขณะที่มีการลักไก่ก่อสร้างก่อน จะมีผลเสียมากกว่าผลดีและทำให้ล่าช้ากว่าเดิมเพราะ สผ.จะไม่พิจารณาให้ พร้อมทั้งให้ทางกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตทุกเขตรับรองประกอบการยื่นขออีไอเอว่า ทุกอาคาร ที่ยื่นขออีไอเอ จะไม่มีการก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงรอให้ผ่านสิ่งแวดล้อมก่อนแล้วค่อยยื่นขออนุญาตตามแบบปกติ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ