Loading

ธปท.ไฟเขียวแบงก์ผนึกอสังหาฯ พัฒนาทรัพย์ต่อยอดขายเอ็นพีเ

วันที่ : 4 สิงหาคม 2551
ธปท.ไฟเขียวแบงก์ผนึกอสังหาฯ พัฒนาทรัพย์ต่อยอดขายเอ็นพีเอ

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.จะออกมาประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ธนาคารพาณิชย์สามารถร่วมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนในการปรับปรุงสินทรัพย์รอการขาย (เอ็นพีเอ) ให้มีสภาพพร้อมขายมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันในระบบมีเอ็นพีเอประมาณ 3 แสนล้านบาท ถือเป็นการเพิ่มช่องทางให้สถาบันการเงินที่มีความคล่องตัวในการขายทรัพย์ให้ได้ราคาดีและจูงใจผู้ซื้อมากขึ้น

 ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะส่งผลดีธนาคารพาณิชย์สามารถควบคุมต้นทุนและส่งเสริมการตลาดได้ แต่ในการเพิ่มช่องทางขายเอ็นพีเอยังมีข้อจำกัดในเรื่องที่ยากแก่การประเมินสินทรัพย์ที่มีหลักประกันเข้าข่ายเกณฑ์นี้มีปริมาณเท่าใด จำนวนเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนหรือการกู้ยืมรวมถึงระยะเวลาในการพัฒนาเอ็นพีเอ จึงต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบต่อไป ซึ่งคาดว่าประกาศฉบับนี้จะออกมาได้ในช่วงเดือนธันวาคมหรือต้นปี 52

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ