Loading

บสก.สู้วิกฤตน้ำมันวิกฤต ขาย NPAราคาถูก ปลูกพืชพลังงา

วันที่ : 7 กรกฎาคม 2551
บสก.สู้วิกฤตน้ำมันวิกฤต ขาย NPAราคาถูก ปลูกพืชพลังงาน

          นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เปิดเผยว่า บสก. ได้ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พืชพลังงานทดแทนกับอนาคตเศรษฐกิจไทยในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ฯพณฯ ดร.อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องพืชอาหารกับพืชพลังงานทดแทน โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนในประเทศเห็นความสำคัญของการปลูกพืชพลังงานทดแทน เพื่อรองรับสถานการณ์ราคาน้ำมันและอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          ในช่วงที่ผ่านมา บสก. เห็นถึงปัญหาด้านพลังงานของไทย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนพร้อมกันทั้ง 25 สำนักงานทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าและเกษตรกรมีที่ดินเป็นของตนเอง ตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน อ้อย และมันสำปะหลัง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงานทดแทนและเพื่อการบริโภคในประเทศ

          ปัจจุบัน บสก. มีทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าและที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ 50,000 ไร่ ที่รองรับการปลูกพืชพลังงานทดแทนและผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศได้ โดย บสก. คัดเลือกที่ดินเปล่าขนาดเนื้อที่ 5 ไร่ขึ้นไปเสนอขายให้กับนักลงทุนและเกษตรกรในราคาและเงื่อนไขพิเศษ พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ